Logotyp SSAMD 2016
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Rådlappar

Rådlappar

Arbetsgruppen för information har utvecklat nationella rådlappar som kan användas för att informera patienter med en kontaktallergi mot något av den svenska basseriens ämne om hur man bäst undviker kontakt med ämnet ifråga. Rådlapparna återfinns i både en lång- och en kortversion. Nedan kan dessa rådlappar laddas ned som pdf-filer. En enkel förklaring av begreppet ”Kontaktallergi” kan laddas ner här.

A
Amerchol L 101 (Lanolin)
långversion kortversion

B
Budesonid
långversion kortversion

C

D
Diazolidinylurea (Germall II)
långversion kortversion

E
Epoxiharts
långversion kortversion

F
Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2)
långversion kortversion

Formaldehyd
långversion kortversion

GHIJ

K
Kainmix
långversion kortversion

Kaliumbikromat
långversion kortversion

Kinolinmix
långversion kortversion

Kobolt(II)klorid hexahydrat
långversion kortversion

Kolofonium
långversion kortversion

L
Lavsyramix
långversion kortversion

M
Merkaptomix
långversion kortversion

Metyldibromoglutaronitril
långversion kortversion

Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (Kathon CG)
långversion kortversion

Methylisotiazolinone
långversion kortversion

N
Neomycinsulfat
långversion kortversion

Nickel(II)sulfat hexahydrat
långversion kortversion

O

P
Parabenmix
långversion kortversion

p-Fenylendiamin bas
långversion kortversion

PPDA-mix (svartgummimix)
långversion kortversion

p-tert-Butylfenol formaldehydharts
långversion kortversion

Parfymmix I
långversion kortversion

Parfymmix II
långversion kortversion

Perubalsam (Myroxylon Pereirae)
långversion kortversion

Q
Quaternium 15
långversion kortversion

R

S
Sesquiterpenlaktonmix
långversion kortversion

T
Textilfärgmix
långversion 

Tiuram-mix
långversion kortversion

Tixocortol pivalat
långversion kortversion

 

UVWXYZÅÄÖ

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se