SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket, SveDEN
  • Om SveDEN

Om SveDEN

Uppdaterad 2022-02-21

Svenska Dermato-Epidemiologisk Nätverket (SveDEN) startade 1995. Nätverket initierades eftersom epidemiologiska metoder är viktiga forskningsverktyg och då kunskap om dessa metoder är nödvändig för att kritiskt bedöma vetenskaplig litteratur. Denna kunskap är i sig en grundförutsättning för att tillämpa evidensbaserad medicin, den kompass som hjälper oss att fatta beslut i den kliniska vardagen. Vi anser att kunskap om epidemiologisk metodik är en grundläggande färdighet som alla läkare behöver och som därför bör läras ut i grundutbildningen men även i form av fort- och efterutbildning av blivande och färdiga specialister. SveDEN har en viktig roll att fylla i denna utbildning.

Under de drygt 25 år som nätverket funnits har cirka 250 av SSDVs medlemmar deltagit i någon form av aktivitet arrangerad av SveDEN. Våra återkommande aktiviteter inkluderar bland annat:

Linköping/Vadstena Workshop som kombinerar utbildning med erfarenhetsutbyte och projektdiskussioner har arrangerats under många år.

Endagarskurser i anslutning till SSDVs årsmöten med ST-läkarna som primär målgrupp hålls beroende på efterfrågan.

Längre kurser i epidemiologi för dermato-venereologi har hittills hållits fyra gånger och vi planerar att fortsatta hålla kurser i SveDENs regi .

Projekt initierade av SveDEN har idag resulterat i flera vetenskapliga publikationer. Dessutom ger vi tips om intressanta projektidéer och startar arbetsgrupper runt olika projekt.

Det senaste året har SveDEN arrangerat digital journal club vid ett par tillfällen.

Alla medlemmar i SSDV har genom åren fått information om vår verksamhet genom ett nyhetsbrev. Numera sprids information via SSDVs hemsida och tidning.

Nätverket består av personer som är intresserade av att delta i våra aktiviteter och ledningen av nätverket utgörs av en styrgrupp. SveDEN kommer i det fortsatta arbetet att prioritera nätverkets långsiktiga verksamhet samt återkommande fortbildningar i epidemiologi inom dermato-venereologi.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se