SSDV-logga

EU-tenta

För andra året i rad utlyser SSDV ett bidrag till dom som planerar att skriva EU tentamen. Denna organiseras av UEMS-EBDV Board of examination (http://www.uems-ebdv.org/web/) i Frankfurt under två dagar i augusti varje år. Avgiften är €400. SSDV:s styrelse vill härmed uppmuntra till ett ökat deltagande från Sverige och kommer till nästa år att bereda möjligheten för  två SSDV-medlemmar att söka bidrag till anmälningsavgiften för 2017. 

 

Ny ansökan om att få anmälningsavgiften betald från SSDV kommer att utlysas i mars 2017.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se