SSDV-logga

EU-tenta

SSDV utdelar ett bidrag till de som planerar att skriva EU tentamen. Denna organiseras av UEMS-EBDV Board of examination (http://www.uems-ebdv.org/web/) i Frankfurt under två dagar i augusti varje år. Avgiften är €550.

SSDV:s styrelse vill härmed uppmuntra till ett ökat deltagande från Sverige och kommer i år att bereda möjligheten för fem SSDV-medlemmar att söka bidrag till anmälningsavgiften. 

Utbetalning av bidraget sker efter genomförd betalning. 

Ansök nu för 2019.

Tidigare utdelade bidrag

2018: Inga sökanden.

2017: Åsa Ingvar, Lund

2016: Lisa Alenmyr, Malmö; Orfanidis Kyriakos, Linköping; Loai Salah, Göteborg

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se