SSDV-logga

Remisser

2024

Promemoria om hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning (svar senast 2024-06-12)

Utredningen om exitprogram för personer som är utsatta för prostitution (svar senast 2024-05-24)
Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften, Vol 1 och Vol 2 (svar senast 2024-05-24)
Remissmissiv

Remiss om Rekommendationer för BT och allmänna kompetenser i SToch allmänna kompetenser i ST
- Svar från SSDV

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76) (svar senast 2024-04-03)
-
 Del 1
- Del 2

2023

Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
- Svar SSDV

Arbets- och miljödermatologi
- Svar från SSDV

Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar(Ds 2023:8)
Svar från Intressegruppen för forskning och grundutbildningIntressegruppen för forskning och grundutbildning

Internremiss om ett nytt certifieringsområde (svar senast 12/5 2023)

Remiss om biosimilarer
- Svar från SSDV

 

2022

Min Vårdplan Cancer
- Min vårdplan Hudcancer
-
 Svarsmall

DS 2022:15 Förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar
-
 ds-2022_15 Regler om privata sjukvårdsförsäkringar
Svar från SSDV

Kosmetiska solarier och artificiella solanläggningar:
SSM2020-3666-20 Remiss av förslag till ändring av fö reskrifter SSMFS 2012_5
SSM2020-3666-16 Solarier remiss
SSM2020-3666-4 Konsekvensutredning ändring  ssmfs 2012_ 5 1235576_34_1
SSM2020-3666-17 Vägledning med bakgrund och  motiv
Svar från SDKO
Kommentar från Lund   Bil:aga Artikel

Målnivåer för behandling av Psoriasis
Svar från SSDV

Svårläkta sår
- Vårdprogram
- Vårdförlopp
- Konsekvensbeskrining
Svar från SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se