SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Styrelse SDKO

Styrelse SDKO

 

SDKO:s styrelse 

Ordförande
Kari Nielsen (Helsingborg)

MagdalenaClaesonNy

Vice ordförande
Magdalena Claeson (Göteborg)


EvaJohanssonBackman

Kassör
Eva Johansson Backman (Göteborg)

KatarinaOdlindweb

Sekreterare
Katarina Odlind (Falun)

Klas Agerberg

Pressekreterare
Klas Agerberg (Uppsala)

Chris

Ledamot
Chris Anderson (Linköping)

 
    
AsaIngvarLiten

Ledamot
Åsa Ingvar (Lund)

Ada Girnita

Ledamot
Ada Girnita (Stockholm) 

Ledamot
Ingela Ahnlide (Landskrona)

ZiaiidaBucharbajeva 

Ledamot
Zinaida Bucharbajeva (Umeå)

Ledamot
Niki Radros (Stockholm)

EmanuelaMicu

Ledamot
Emanuela Micu (Norrköping)

 

Revisorer

Daniel Brännström (Helsingborg)
Christian Steczkó Nilsson (Örebro)
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm)
Maria Palmetun Ekbäck (Örebro)

Valberedning

John Paoli (Göteborg; sammankallande)
Mårten Walhammar (Göteborg)
Ellinor Leijonhufvud (Uppsala)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se