SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Styrelse SDKO

Styrelse SDKO

SDKO:s styrelse 

 

Ordförande
Kari Nielsen (Helsingborg)

 

Vice ordförande
Virginia Zazo (Umeå)

Ledamot
Johan Heilborn (Stockholm)

Sekreterare
Ingela Ahnlide (Helsingborg) 

Kassör
Mårten Walhammar (Göteborg) 

DaneilNosek

Ledamot
Daniel Nosek (Stockholm)

  AsaIngvarLiten

Ledamot
Åsa Ingvar

 MagdalenaClaesonNy

Pressekreterare
Magdalena Claeson (Göteborg)

TorbjornBoman 

Ledamot
Torbjörn Boman (Örebro)

 

 

Revisorer

Daniel Brännström (Helsingborg)
Christian Steczkó Nilsson (Örebro)
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm)
Mats Bjellerup (Helsingborg)

Valberedning

Bertil Persson (Lund; sammankallande)
Helena Gonzalez (Göteborg)
Ellinor Leijonhufvud (Uppsala)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se