SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Styrelse SDKO

Styrelse SDKO

SDKO:s styrelse 2015-05--2017-05

 

Ordförande
Kari Nielsen (Helsingborg)

 

Vice ordförande
Virginia Zazo (Umeå)

Sekreterare
Johan Heilborn (Stockholm)

Pressekreterare
Ingela Ahnlide (Helsingborg) 

Kassör
Mårten Walhammar (Göteborg) 

John-Paoli

Ledamot
John Paoli (Göteborg)

  AsaIngvarLiten

Ledamot
Åsa Ingvar

 MagdalenaClaeson

Ledamot
Magdalena Claeson (Göteborg)

 

 

 

 

 

Ledamot
Torbjörn Boman (Örebro)

 

 

Revisorer

Daniel Brännström (Helsingborg)
Christian Steczkó Nilsson (Örebro)
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm)
Barbro Lindemalm-Lundstam (Göteborg)

Valberedning

Bertil Persson (Lund; sammankallande)
Helena Gonzalez (Göteborg)
Ann-Marie Wennberg (Göteborg)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se