SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Styrelse SDKO

Styrelse SDKO

 

SDKO:s styrelse 

 

Ordförande
Kari Nielsen (Helsingborg)

 

MagdalenaClaesonNy

Vice ordförande
Magdalena Claeson (Göteborg)

Ledamot
Johan Heilborn (Stockholm)

Sekreterare
Ingela Ahnlide (Landskrona) 

Kassör
Mårten Walhammar (Göteborg) 

Chris

Ledamot
Chris Anderson (Linköping)

  AsaIngvarLiten

Ledamot
Åsa Ingvar

 Klas Agerberg

Pressekreterare
Klas Agerberg (Uppsala)

 EvaJohanssonBackman

Ledamot
Eva Johansson Backman (Göteborg)

 

 

Revisorer

Daniel Brännström (Helsingborg)
Christian Steczkó Nilsson (Örebro)
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson (Stockholm)
Maria Palmetun Ekbäck (Örebro)

Valberedning

Bertil Persson (Lund; sammankallande)
Helena Gonzalez (Göteborg)
Ellinor Leijonhufvud (Uppsala)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se