Logotyp SSAMD 2016
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Utredning av hudallergi

Riktlinjer och testserier för utredning av hudallergi

Vid utredning av misstänkt allergiskt kontakteksem utförs epikutantestning (lapptestning) och vid utredning av misstänkt fotoallergi samt fotokontaktallergi utförs dels tröskeltester med UVA/UVB och dels fotolapptestning.

Vid i princip all utredning av misstänkt kontaktallergi epikutantestar man först med en så kallad basserie. Den består av ett trettiotal ämnen som är kända för att kunna ge upphov till hudallergi. En motsvarande serie finns för utredning av fotokontaktallergi.

Här beskrivs de metoder som används för kontaktallergiutredning, fotoallergi-och fotokontaktallergiutredning samt vid testning med dentala material.

SSAMD rekommenderar alla dermatologer i Sverige att använda sig av den reviderade svenska basserien vid kontaktallergiutredning. Det är även av yttersta vikt att använda mikropipett vid testning med lösningar eftersom för stora doser kan orsaka falskt positiva reaktioner. Rekommenderad mängd är för Finn® chamber (diameter 8 mm) 15 µl, för IQ-ULTRA® chamber 20 µl samt för IQTM chamber 25 µl.

De som använder andra testsystem som TrueTest/Mekos test bör komplettera med de beredningar som ingår i svensk basserie men ej i TrueTest/Mekos.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se