SSDV-logga
  • Start
  • Utbildning
  • Kurser under ST
  • SSDV:s ST-kurser

ST-kurser som täcker specialitetsspecifika delmål

Kurser 1, 2, 3, 4, 5 och 6 krävs för att uppfylla delmålen enligt målbeskrivning. Andra kurser som motsvarar (eller uppfyller) delmålen kan sökas.

Antagningsförfarande till SSDV:s ST-kurser, februari 2022

Information och prioriteringsordning:

A) Intyg från ST-läkarens handledare som bekräftar:
    (1) Anställning som ST-läkare inom dermatovenereologi samt att ST-läkaren har ett utbildningsprogram/utbildningsplan som följer SSDV:s aktuella rekommendationer till ST-målbeskrivningen.
    (2) Antal månaders* dermatovenereologisk tjänstgöring** som ST-läkaren har vid kursens start.
    (3) Antal månader* som återstår till färdig specialist vid kursens start.

B) Annat intyg eller handling som kursledare för respektive ST-kurs behöver för antagning. Framgår i förekommande fall av kursbeskrivningen på LIPUS hemsida.

*antal månader omräknas till heltid om tjänstgöringen gjorts eller ska göras på deltid

** sidotjänstgöring eller tillgodoräknad tjänst från annan specialitet/ST-tjänstgöring räknas inte med, utan enbart antal månader (heltid) som ST-läkaren tjänstgjort på dermatovenereologisk enhet. Tjänstgöring inom t.ex. dermatologisk slutenvård, barndermatologi, bensår och STI räknas med, men inte tjänstgöring inom t.ex. patologi, plastikkirurgi, reumatologi, invärtesmedicin, allmän medicin eller forskning.

Se mall för intyget som avses under A) här. Intyget finns även i samband med kursanmälan delvis förifylld med kursens namn och datum.

Följande prioriteringsordning gäller för antagning till ST-kurser i dermatovenereologi:
   (1) För att komma i fråga för kursplats krävs anställning som ST-läkare inom dermatovenereologi samt att ST-läkaren har ett utbildningsprogram/utbildningsplan som följer SSDV:s aktuella rekommendationer till ST-målbeskrivningen.

Därefter görs prioritering enligt följande:
   (2) Antal månaders dermatovenereologisk tjänstgöring (flest antal månader går före)
   (3) Antal månader kvar till färdig specialist (minst antal månader kvar går före)

Observera att respektive kursledning kan besluta om ytterligare krav för antagning till aktuell kurs, vilket i så fall framgår av kursbeskrivningen på LIPUS hemsida.

Kontakta utbildningsgruppen/kansliet vid frågor om ST-kurserna.

Kurs Kursansvarig
1) Diagnostik och behandling av hudtumörer John Paoli, Eva Johansson Backman, SU Göteborg
2A) Arbets- och miljödermatologi, Malmö Nils Hamnerius, Cecilia Svedman, SUS, Malmö
2B)Arbets- och miljödermatologi, Stockholm Ina Anveden Berglind, KI, Solna
3) Venereologi Christian Steczkó Nilsson, USÖ, Örebro
4A) Bensår, Lund Karim Saleh, SUS, Lund
4B) Bensår, Skövde Alexandra Forssgren, Skövde
5A) Dermatopatologi, Göteborg Lena Mölne, SU, Göteborg
5B) Dermatopatologi, Lund Margareta Lirvall, Lund
6) Psoriasis och Eksem. Lokal-, ljus och systembehandling Birgitta Stymne, Linköping
7) Gränsområdesdermatologi Anna Bergström, UAS, Uppsala
8) Global dermatologi del1+2 Maria Bradley, KS, Solna
9) Pediatrisk dermatologi Maria Karlsson, Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm

 

Kurs

Kurskrav i delmål

Kursen svarar mot delmål:

Nästa Kurs, år/vecka
VT =vårtermin
HT=hösttermin

Deadline ansökan

Hudtumörer

7

2015: Del av b2, b5, c3, c5, c7, c9
2021:

Prel HT2023 V 39

 

Arbets- och miljödermatologi A

6, 11

2015: Del av b2, b4, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c11, c 13
2021: Del av STb2, STb3, STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc11, STc14,  Tc6

VT 2023 V10 6–9/3

 2022-11-17

Arbets- och miljödermatologi B

6, 11

2015: Del av 
2021: 

Venereologi

10

2015: Del av 
2021:

VT 2023 V16 17-21/4

 2023-02-05

Bensår A

8

2015: Del av del av c2, c3, c4, hela c8
2021:

Hösten 2023

 
Bensår B 8 2015: Del av del av c2, c3, c4, hela c8
2021:

HT 2022 V 48 30/11-2/12

 2022-10-16

Dermato-patologi A

5

2015: Del av del av c3, hela c5
2021: 

Prel 2022

 
Dermato-patologi B 5 2015: Del av del av c3, hela c5
2021: 

HT2022 V47, 21–23/11

 2022-10-14

Psoriasis och eksem

9

2015: Del av 
2021:

HT2023 V37 11–15/9

 2023-05-24

Gränsomr. dermatologi

 9, 12

2015: Del av b3, c6, c7, c9
2021:

Prel: 2023

 

Global dermatologi

 

2051: Del av 
2021:

 Prel. hösten 2023

 

Pediatrisk dermatologi

  2015: Del av a3, b1, b2, b3, b4, c1, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c12, c13

2021:

VT2022 V19 9-11/5

 2022-03-27 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se