SSDV-logga

SSDV:s utbildningsgrupp – Uppdragsbeskrivning

Utbildningsgruppen skall på uppdrag av SSDVs styrelse bevaka och främja dermato-venereologisk specialistutbildning, med fokus på ST-läkarnas möjlighet till delmålsuppfyllelse enligt den nya målbeskrivningen genom att verka för ett adekvat täckande, nationellt kursutbud samt SPUR-inspekterade utbildningsplatser.

Arbetsgruppens verksamhet innebär att
• vara en kanal mellan specialistföreningen och blivande specialister
• regelbundet ser över målbeskrivningen och checklistor
• bevaka ST-kurser, utbud och tillgång på kursplatser
• bevaka utbildningsfrågor inom specialiteten
• lämna ut samt analysera ST-enkät
• hålla sig orienterad inom SPUR

Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm
Lill-Marie Persson, Skövde
Eva Johansson Backman, Göteborg
Olle Larkö, Göteborg
Oliver Seifert, Jönköping
Arne Wikström, Stockholm
Deirée Wiegleb Edtröm, Stockholm
Markus Danielsson, Göteborg
William Troensegaard, Lund
Virginia Zazo, Umeå
Agneta Åsen Engström, Östersund
Nirina Andersson, Umeå
Elisabet Nylander, Umeå, sammankallande utbildningsgrupp

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se