SSDV-logga

Policydokument och artiklar framtagna av SKDG

Dokument framtagna av SKDG och förankrade i SSDV:

Handläggningsriktlinjer för handeksem. Spri rapport 429, 57-60, 1996.
Stenberg B, Lidén C. Elkänslighet och bildskärmsbesvär kräver seriös handläggning. Läkartidningen 1999;96:5377-9.

Dokument med synpunkter/rekommendationer från SKDG avseende verksamhet med epikutantest:

Lindberg M, Bruze M. Lapptest bör utföras av van dermatolog. Många allergener kan ligga bakom kontaktdermatit. Läkartidningen 1995;92:3673-5.

Under Riktlinjer och testserier för utredning av hudallergi under SSAMDs flik finns information om SKDGs policy avseende bland annat vikten av två testavläsningar vid epikutantest samt riktlinjer vid testning med dentala material.

Dokument med synpunkter avseende ortopediska metallimplantat:

Möller H, Lindberg M. Dermatologiska synpunkter på ortopediska metallimplantat. Läkartidningen 2003;100:1553.
Halvor Möller. Orthopaedic metal implants and contact allergy. Forum Nord Derm Ven 2003: 7:7

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se