SSDV-logga

Utbildningsstipendium Sektionen för venereologi

Tidigare pristagare
Venereologigruppen utlyser ett utbildningsstipendium även 2018.

Namn på stipendiet:

Sektionen för venereologis utbildningsstipendium

Antal stipendier: 1

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SSDV medlemmar att fördjupa sig inom venereologi via kurser eller utbildningar som på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Kurser:

Samtliga internationella kurser eller utbildningar med inriktning mot venereologi.

Länkar till några exempel på godkända kurser:

http://www.iusti.org/events

www.bashh.org
Obs Man kan även ansöka om andra kurser eller utbildningar så länge de uppfyller kraven som nämns ovan.

Stipendiesumma:

Stipendiet utgörs av summa 10.000 SEK per stipendium.

Sökande:

Sökande skall vara medlemmar i SSDV.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till Sektionen för venereologi, sekreterare Hans Ulrik Stark (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Sista ansökningsdatum är den 31/3 2018. För sent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

· Detaljerad beskrivning av den kurs man ansöker om.

· Kostnadskalkyl (anges i SEK)

· Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.

· Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).

· Rekommendationsbrev från medlem i sektionen för venereologi (kollega, handledare eller huvudman).

· Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra kursen/utbildningen om aktuellt. Huvudmannen skall vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand fakturera 10 000 SEK alternativt om beloppet understiger 10000 SEK, det faktiska beloppet till sektionen för venereologi.

Bedömningskommitté:

Styrelsen för sektionen för venereologi

Urvalskriterier:

Stipendierna är avsedda för nyblivna specialister inom 5 år efter erhållet specialistbevis. Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kursbeskrivning, kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande.

Bedömningen går till så att den sökanden som bedöms mest värd stipendiet tilldelas 3 poäng, nästa sökande 2 poäng och en tredje sökande 1 poäng. Den som erhåller flest poäng belönas med stipendium.

Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone 4 av 6 röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

Genomförandet av kurs/utbildning kan göras när som helst under perioden 2018- september 2019.

Stipendiets utlysning:

Stipendiet utlyses senast den 15 februari via mailutskick till alla SSDV:s medlemmar samt under rubriken "Sektionen för venereologis utbildningsstipendium" på SSDV:s hemsida (www.ssdv.se).

Val av stipendiater:

Stipendiaterna kontaktas av sektionen för venereologis styrelse med besked senast den 30/4 2018. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail.

I samband med SSDV:s vårmöte utdelas diplom till stipendiaterna.

Uppföljning:

Stipendiaterna förväntas presentera sina nyvunna kunskaper efter genomgången kurs/utbildning exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vårmöte påföljande år eller en rapport publicerad i Dermatologi & Venereologi.

Hans Ulrik Stark     Arne Wikström

Sekreterare            Ordförande

NDA och SSDV utlyser 10 stipendier för medverkan i kommande NDA-kongress

 NDA och SSDV utlyser härmed 10 stipendier à 7000 kr till unga svenska forskare som vill presentera sin forskning på 34th Nordic Congress of Dermatology and Venereology som äger rum i Göteborg 8-10 maj 2019. 

Dessa "travel grants" betalas ut i efterskott till forskaren själv eller till hemmakliniken beroende på vem som har betalat kongressavgiften samt för resa och logi. 

Läs mer

Funderar du på att skriva EU-tentan 2018?

 

Samtycke krävs för att vara kvar i vår medlemsdatabas

Bästa SSDV-medlemmar!

Den 25 maj börjar GDPR att gälla. Det innebär att all medlemmar i SSDV måste ge sitt samtycke till att vi registrerar medlemmarnas personuppgifter i vår databas. Läs mer om vår Personuppgiftspolicy här.

För att kunna ge ert samtycke måste ni logga in på ssdv.se med era ordinarie uppgifter (medlemsnummer och lösenord). Första gången detta sker kommer ni att automatiskt dirigeras till samtyckes-sidan där ni ger ert samtycke till att vi lagrar era uppgifter i vår databas.

Om samtycke inte ges kan ni inte längre vara kvar som medlem i SSDV.

Fler artiklar...

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se