SSDV-logga

Om SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi är en sammanslutning läkare verksamma inom specialiteten samt andra för specialiteten intresserade läkare och forskare.

SSDV är en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet och ingår även som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

SSDV, som grundades 1901, har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse.

Utbildningsfrågor spelar en central roll i styrelsens arbete och stor vikt läggs vid att anordna möten och utbildningstillfällen för blivande specialister inom disciplinen.

Ett flertal specialintressen inom specialiteten samlas i undersektioner som anordnar egna möten och utbildningstillfällen.

SSDV har även som uppgift att besvara remisser och avge yttranden på frågor som tillställs sektionen via Svenska Läkaresällskapet eller Läkarförbundet.

Information om SSDV och dess verksamhet finns på SSDV´s hemsida (www.ssdv.se) och uppdateras kontinuerligt.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se