Logotyp SSAMD 2016
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Läsvärt

Läsvärt

Här återfinner du det basdokument som SSAMD tagit fram i samarbete med Svenska Sällskapet för Kontaktdermatologi och som handlar om den Yrkes- och miljödermatologiska verksamheten i Sverige. Det finns även en mer överskådlig kortversion av dokumentet för nedladdning på denna sida. Kortversionen kan ses som ett verktyg för kunskapsspridning och ett underlag för diskussion och vänder sig till kliniker, politiker och andra beslutsfattare inom vården.

På denna sida återfinns även den jubileumsskrift som Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö sammanställda i samband med avdelningens 50-årsjubileum 2010.

Attachments

Basdokument om Yrkes och miljödermatologi.pdf [251.51Kb]
Jubileumsskrift YMDA Malmö 50 år.pdf [4.86Mb]
Kortversion basdokument för yrkes- och miljödermatologi.pdf [94.73Kb]

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se