SSDV-logga

Bild 

Anmälan och information finner ni i denna länk

SSDV:s årsmöte kommer att hållas den 27 maj kl 10–12 via zoom. Separat kallelse kommer senare till föreningens medlemmar. (Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt).

Nationellt kvalitetsregister PsoReg - Viktigt att registrera!

Registrering i PsoReg skall göras för alla psoriasispatienter som sätts på systemläkemedel enligt direktiv från Socialstyrelsen i ”Nationella riktlinjer för vård av psoriasis”, från Läkemedelsverket i ”Behandlings-riktlinjer för psoriasis”, från NPO (SKR:s Nationellt programområde Hud) och rekommendationer från SSDV (Specialistförening för hudläkare).
Inse vikten att arbeta i team, med ssk-sekr-läkare för att kunna upprätthålla registret. Det är viktigt att på kliniken ha namngivna personer som är ansvariga för att fylla i PsoReg.

Läs mer

Fler artiklar...

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se