SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Kontaktdermatitgruppen, SKDG
  • Medlemmar

Medlemmar SKDG

Medlemskap i svenska kontaktdermatitgruppen sker efter inval på rekommendation från gruppmedlem.

Gruppen som helhet bör ha klinisk erfarenhet inom dermatologin samt en bred kompetens inom experimentell och epidemiologisk forskning, kemi och immunologi. Det är även önskvärt att gruppens medlemmar är geografiskt spridda i landet.

I dagsläget består gruppen av 13 medlemmar varav 1 är emeriti och 2 är invalda för att under två år representera Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi.

Medlemmar

Ordförande

LinaHagvall

Lina Hagvall

Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Gröna stråket 16 413 45 Göteborg.

Kemist som disputerat inom området Dermatokemi och kontaktallergi. Studerar hur svagt allergiframkallande ämnen kan omvandlas till starka kontaktallergen. Vetenskapliga publikationer inom områdena doftämnesallergi, toxikologi och dermatokemi.

 

 Sekreterare

Bo Glas

Bo Glas

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå

 

 

Övriga ordinarie medlemmar

 

 

Johanna Bråred-Christensson

Hudkliniken, SU/S, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MarleneIsaksson

Marléne Isaksson

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Ingång 73, plan 5, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 205 02 Malmö

Vetenskapliga publikationer inom fotobiologiområdet, arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, kontaktdermatiter och lapptestmetodik.

Gunnar Nyman 

Gunnar Nyman

Göteborg

MihalyMatura 

Mihály Matura

Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för arbets- och miljödermatologi, Norrbacka plan 3, 171 76 Stockholm

CeciliaSvedman

Cecilia Svedman

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Ing 75, plan 6, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 205 02 Malmö

HildeKristinVindenes

Hilde Vindenes

Yrkesmedisinsk avdeling/Hudavdelingen, Haukeland, Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

 

 Medlemmar invalda som SSAMDs representanter

Bo Glas

Bo Glas

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå

 

Anna Löwnertz Petersson

Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, 551 11 Jönköping

 

Medlemmar i emeritusgruppen

MagnusBruze

Magnus Bruze

Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Ingång 73, plan 5, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), 205 02 Malmö

AnnThereseKarlberg

Ann-Therese Karlberg

Göteborgs universitet, Inst. för kemi, Dermatokemi och hudallergi plan 9, 412 96 GÖTEBORG

BerndtStenberg2

Berndt Stenberg

Hud- och STD-kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

 

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se