SDKO
  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Stipendier

SDKO:s utbildningsstipendier 2017

För alla SDKO:s och SSDV:s medlemmar som vill fördjupa sig inom dermatologisk kirurgi och onkologi

Sista ansökningsdatum 10 februari 2016

Syfte: 

Att skapa ett stipendium för en av SDKO:s medlemmar att fördjupa sig inom dermatologisk kirurgi och onkologi via kurser eller utbildningar som p.g.a. höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen. 

Kurser: 

Samtliga nationella eller internationella kurser eller utbildningar med inriktning mot handläggning av hudtumörer och missbildningar (exempelvis dermatoskopikurser, kirurgikurser, utbildningar om laserkirurgi o.s.v.) med kursavgifter som överstiger 15 000 kronor. Stipendiet syftar inte till att stödja utbildning inom estetisk kirurgi eller deltagande vid en internationell kongress. 

Länkar till några exempel på godkända kurser: 

Kirurgikurs: http://cme.ucsd.edu/superficialanatomy/index.html 

Dermatoskopikurs: http://www.medunigraz.at/dermoscopy/824 

Obs! Man kan även ansöka om andra kurser så länge de uppfyller kraven som nämns ovan. 

Stipendiesumma: 

Stipendiet avser täcka kostnader för utbildningen. 

Stipendiesumman beror på kostnaden av att delta i kursen/utbildningen och är maximalt 60 000 kronor per stipendiat. Slutkostnaden fördelas jämt mellan alla samarbetspartners. Eventuellt överskott skall återbetalas till samarbetspartners 

Sökande: 

De sökande bör vara hudläkare verksamma i Sverige och skall vara medlemmar i både SSDV och SDKO. 

Urvalskriterier: 

I första hand är stipendium avsedd för yngre hudläkare under senare delen av ST-utbildningen eller nyblivna specialister. Stipendium är dock öppen för alla medlemmar i SDKO (per definition även medlemmar i SSDV). Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (se “Ansökan”). 

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning: 

Kursen/utbildningen måste vara betald före den 1 november 2017. Detta för att huvudmännen ska hinna fakturera SDKO:s samarbetspartners och få betalt före årskiftet. Kirurgikursen bör därför göras under sommaren 2017. Dermatoskopikursen bör göras höstterminen 2017 till vårterminen 2018. Genomförandet av andra kurser/utbildningar kan göras när som helst under 2017-2018 så länge stipendiatens huvudman har betalat för kursen/utbildningen före den 1 november 2017. 

Bedömningskommitté: 

En bedömningskommitté bestående av sex erfarna dermatologer från olika delar av landet som är medlemmar i SDKO och har intresse inom hudcancerområdet kommer att utse stipendiaten. Kommittén kommer att få tillgång till samtliga ansökningar inom två dagar efter den 10 februari 2017 och bör ha ett slutgiltigt beslut redo den 24 februari 2017. Årets bedömningsgrupp 2017 består av följande medlemmar: 

Professor Olle Larkö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Docent Desirée Wiegleb Edström, Karolinska Univesitetssjukhuset, Stockholm 

Docent Bertil Persson, Skånes universitetssjukhus, Lund 

Dr. Mikael Tarstedt, Karlskoga lasarett, Karlskoga 

Dr. Hans-Ulrik Stark, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad 

Docent Ingrid Synnerstad, Hudmottagningen, Norrköping 

Virginia Zazo, SDKO:s viceordförande, är sammankallande men har ej rösträtt. Reserv som sammankallande är Kari Nielsen, SDKO:s ordförande. 

Val av stipendiaten: 

Namnet på stipendiaten ska meddelas till SDKO:s styrelse och till alla samarbetspartners senast den 24 februari 2017. Stipendiaten kontaktas av SDKO:s styrelse med besked senast den 3 mars 2017. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail av SDKO:s styrelse. I samband med SSDVs årsmöte i Jönköping den 11 maj 2017 utdelas diplom till stipendiaten. 

Uppföljning: 

Stipendiaten förväntas presentera sin nyvunna kunskap efter genomgången kurs/utbildning exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vår- eller höstmöte 2018 eller en rapport som publiceras på SDKO:s hemsida (www.ssdv.se) och vid SSDV:s medlemstidning D&V. 

Ansökan: 

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till SDKO:s viceordförande Virginia Zazo (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Sista ansökningsdatumet är fredag den 10 februari 2017. För sent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering. 

Ansökan skall innehålla: 

Detaljerad beskrivning av den kurs man ansöker om. 

Kostnadskalkyl (anges i SEK). 

Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten. 

Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer). 

Rekommendationsbrev från annan medlem i SDKO (kollega, handledare eller huvudman). 

Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra kursen/utbildningen om aktuellt . Huvudmannen bör vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand vidarefakturera hela utbildningskostnaden till SDKO:s samarbetspartners (se ovan). 

Bästa hälsingar,

Virginia Zazo                      Kari Nielsen

Vice ordförande SDKO    Ordförande SDKO

 

                                                                  SDKO 

 

2016 års Stipendiater är utsedda:

Oscar Zaar, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg

Paula Dávila,  Norrlands universitetssjukhus i Umeå


Prisutdelningen sker vid årsmötet i Uppsala i maj 2016.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se