Logotyp SSAMD 2016
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Kommande möten

Kommande möten

Nationella möten

 2021-10-20  Höstmöte och årsmöte. Mötet anordnas av Hudkliniken Universitetssjukhuset Örebro. Formen för mötet meddelas senare (digitalt eller på plats).

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se