Logotyp SSAMD 2016
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Kommande möten

Kommande möten

Nationella möten

  • 181003-04    Workshop i Stockholm med visning av EKTA och redovisning av arbetet inom EU-projektet COST-action

  • 181018-20     ESCD i Milano,  https://www.escd2018congress.com/

 

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se