SSDV-logga

EADV Scholarship Application

The EADV Honours and Awards Committee, under the chairmanship of Prof. Dr. Milos Nikolic, offers to young dermato-venereologists or resident/trainees under 35 years of age scholarships consisting of free registration to the Spring congress of EADV and EUR 1000, minus the fee of a one-year EADV membership (for the 2023 calendar year) according to the status of each recipient.

Läs mer

Information om en ny app: DLQI

The Official DLQI app 

We wanted to let you and SSDV members know about a new free Cardiff University app. We recently released the Official DLQI app, free from the Apple and Android stores. Search “DLQI: the official app”.

Läs mer

Rekommendation gällande tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 under immunosupprimerande behandling av inflammatoriska hudsjukdomar

                                                                                                                                  30/9–2021

Sedan 31 augusti har Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderat en tredje dos av SARS-Covid-19 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunosuppressiv behandling  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/

Läs mer

Anmälning till ST-träffen 2021 är nu öppen!

Nu är anmälningssidan öppen för alla ST-läkare. Se information nedan och länk till anmälan.

Som tidigare informerats kommer årets ST-träff att ske digitalt, vara under en dag (15/11) och betalningen kommer att tas ut per klinik istället för per deltagare. Avgiften är

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se