SSDV-logga

Förslag angående medlemsanslutning till SLS

På det kommande årsmötet för SSDV i Göteborg den 8 maj skall vi besluta om ett förslag som kommit från SLS angående medlemsanslutning för de sektioner som ingår i SLS. Se bilagt de tre förslagen.

Vi skulle vara tacksamma om ni funderar på frågan och tar ställning så att röstningen kan gå smidigt och snabbt på årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Ada Girnita ordf och Styrelsen

Förslag

Påminnelse: Dags att betala SSDV:s medlemsavgift för 2019

Nästa gång kommer utskick om betalning att ske via brev och då kommer en förseningsavgift på 200 kr att läggas på. Titta under "Betalningar " under "Medlemskap" så ser ni ifall ni betalat - går bara att hitta när ni är inloggade. (Påminn gärna era kollegor också!)

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se