Logotyp SSAMD 2016

Svensk basserie 2024

 

Årligen beslutar Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) om sammansättningen av den Svenska basserien. Eventuella ändringar i Svenska basserien föreslås av Arbetsgruppens för epikutantestning på basen av evidensbaserade studier utförda av Svenska Kontaktdermatititgruppen. 

Vehikel vaselin om ej annat anges. Beredningar testade i vatten är markerade med *.

 

Nr

Testämne

Konc %

Testreaktion I

Testreaktion II

Bedömning

Relevans

1

Kaliumbikromat

 0.5

       

2

p-Fenylendiamin bas

 1.0

       

3

Tiuram-mix

 1.0

       

4

Neomycinsulfat

20.0

       

5

Kobolt(II)klorid hexahydrat

 1.0

       

6

Quaternium 15

 1.0

       

7.

Nickel(II)sulfat hexahydrat

 5.0

       

8.

Kinolinmix

 6.0

       

9.

Kolofonium

20.0

       

10.

Parabenmix

16.0

       

11.

PPDA-mix (svartgummimix)

 0.6

       

12.

Sesquiterpenlaktonmix

 0.1

       

13.

Merkaptomix

 3.5

       

14.

Epoxiharts

 1.0

       

15.

Perubalsam (Myroxylon Pereirae)

25.0

       

16.

p-tert-Butylfenol formaldehydharts

 1.0

       

17.

Parfymmix II

14.0

       

18.

Formaldehyd

 2.0*

       

19.

Parfymmix I

 8.0

       

20.

Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2)

 1.0

       

21.

Diazolidinylurea (Germall II)

 2.0

       

22.

Cl-Me-isotiazolinon + 
Me-isothiazolinon(Kathon CG)

0.215*

       

23.

Amerchol L 101 (Lanolin)

50.0

       

24.

Kainmix

10.0

       

25.

Lavsyramix

 0.03

       

26.

Tixocortol pivalat

 0.1

       

27.

Textilfärgmix II

 7.0

       

28.

Budesonid

0.01

       

29.

Metyldibromoglutaronitril

 0.5

       

       

*testas i aqua 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se