SSDV-logga

SSDV:s styrelse maj 2017–maj 2018

Katarina Lundqvist liten2

Ordförande
Katarina Lundqvist, Lund (till 2018)

 Ada Girnita

Vice ordförande
Ada Girnita, Stockholm (till 2018)

 LisaAlenmyr

Sekreterare
Lisa Alenmyr, Malmö (till 2018)

Johan DGsmall 

Skattmästare
Johan Dahlén Gyllencreutz, Skövde (till 2018)

Christian Steczko Nilsson liten

Redaktör, hemsidesansvarig
Christian Steczkó Nilsson, Örebro (till 2018)

 JosefinLysell

Utbildningsansvarig
Josefin Lysell, Stockholm (till 2018)

Desiree Wiegleb Edstrom liten

Utbildningsansvarig, suppleant
Desirée Wiegleb, Stockholm (till 2018)

HeleneWolff 

PDF-representant
Hélène Wolff, Göteborg (till 2018)

  LenaHolmbesk

PDF-representant, suppleant
Lena Holm, Stockholm (till 2018)

  KarimSaleh2

ST-representant
Karim Saleh, Lund (till 2018)

NirinaAndersson 

ST-representant, suppleant
Nirina Andersson, Umeå (till 2018)

 Arne Wikstromm

Venereologi-representant
Arne Wikström, Stockholm (till 2018)

Petra Tunback

Venereologi-representant, suppleant
Petra Tunbäck. Göteborg (till 2018)

Ansvarig för SSDVs kansli

AgnetaAndersson

Agneta Andersson, Uppsala

Revisorer

Mats Berg, Stockholm
Kristofer Thorslund, Stockholm
Revisorssuppleanter
Margareta Frohm-Nilsson, Stockholm
Emma Belfrage, Lund

Representant Svenska Läkaresällskapet

Katarina Lundqvist, Lund
Suppleant
Ada Girnita, Stockholm

SSDV:s Representanter för Nationella taxan

Ragnar Jonell, Göteborg
Leif Nordin, Göteborg

Valberedning

Virginia Zazo, Umeå (sammankallande)
Anna Bergström, Uppsala
Anna Josefson, Örebro

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se