SSDV-logga

SSDV:s styrelse april 2022–maj 2024

Anna JosefssonStyrelsen

Ordförande
Anna Josefson, Örebro (till 2024)

 

Vice ordförande
Vakant

SusannaSandberg

Sekreterare
Susanna Sandberg, Karlstad (till 2024)

Johan DGsmall 

Skattmästare
Johan Dahlén Gyllencreutz, Göteborg (till 2024)

 JosefinUlriksdotter

Redaktör, hemsidesansvarig
Josefin Ulriksdotter, Helsingborg (till 2024)

  MariaHaraldsson

Utbildningsansvarig
Maria Haraldsson, Skövde (till 2024)

AndreaWahlberg 

Utbildningsansvarig, suppleant
Andrea Wahlberg, Sundsvall (till 2023)

LenaHolmbesk

Ledamot 1
Lena Holm, Stockholm (till 2023)

 ToreSarnhultWeb

Ledamot 1, suppleant
Tore Särnhult, Kungsbacka (till 2023)

Arne Wikstromm

Ledamot 2
Arne Wikström, Stockholm (till 2023)

Petra Tunback

Ledamot 2, suppleant
Petra Tunbäck. Göteborg (till 2023)

Tanja GavricWeb  

ST-representant
Tanja Gavric, Halmstad (till 2023)

  TeoHelkkula1

 ST-representant, suppleant
Teo Helkkula, Lund (till 2023)

Ansvarig för SSDVs kansli

AgnetaAndersson

Agneta Andersson, Uppsala

Revisorer

Birgitta Stymne, Linköping
Åke Svensson, Malmö 

Revisorssuppleanter
Alberto Aulet, Umeå
Mikael Tarstedt   Karlskoga

Representanter Svenska Läkaresällskapet

Ordinarie:
Anna Josefson, Örebro
Arne Wikström, Stockholm
Susanna Sandberg, Karlstad

Suppleanter:
Lena Holm Sommar
Josefin Ulriksdotter, Helsingborg
Johan Dahlén Gyllencreutz Göteborg 

Representanter i NDA

Anna Josefson, Örebro
Johan Dahlén-Gyllencreutz, Göteborg
Amra Osmancevic, Göteborg

SSDV:s Representanter för Nationella taxan

Ragnar Jonell, Göteborg
Mårten Wallhammar, Göteborg

Valberedning

Virginia Zazo, Umeå (sammankallande)
Anna Bergström, Uppsala
Karim Saleh, Lund

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se