SSDV-logga
  • Start
  • Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi
  • Målbeskrivning

Om Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi

Välkommen att bli medlem i Sektionen för venereologi! Årsavgiften för medlemskap är 150 kr.

Vi är en samling engagerade och prestigelösa optimister som verkar brett för STI minskning och sexuell hälsa med breda kontaktytor och god förmåga att "nätverka". Förutom att kontinuerligt uppdatera kunskapsläget inom STI, anordnar vi en årlig välbesökt utbildningsdag kring aktuella teman, där du som medlem har en reducerad anmälningsavgift. Utbildningsdagen går av stapeln i Stockholm i anslutning till sektionens årsmöte i månadsskiftet januari/februari.

Dessutom erbjuds du ett kostnadsfritt höstmöte med facklig och vetenskaplig inriktning.

Vår ambition är också att anordna återkommande och subventionerade studieresor till olika europeiska STI-centra.

Du behöver vara medlem i SSDV eller annan motsvarande sektion inom Svenska Läkaresällskapet – annars är medlemskapet helt kravlöst. Anmälan om medlemskap till denna sektion gör du genom att årligen lägga till denna avgift (150:-) i samband med att du betalar medlemsavgiften till SSDV och då också klickar i denna sektion. Om du i efterhand kommer på att du vill vara medlem även här och redan betalat din medlemsavgift till SSDV gör du en fyllnadsbetalning på 150:- till samma konto som tidigare och anger Ven-sektionen och namn i meddelanderutan.

Varmt Välkommen !!

/ För Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi
Arne Wikström, Ordförande

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se