SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Om SDKO

Om SDKO

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO), en sektion inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), skapades 1997. Sällskapet är en ideell förening vars ändamål är att:

  • Främja och stimulera intresset för dermatologisk kirurgi och onkologi samt relaterade områden såsom dermatologisk laserverksamhet.
  • Sprida kunskap och bidra till ökad kompetens inom specialiteten genom teoretiska och praktiska kurser, utbildningsdagar, auskultationer och publikationer.
  • Sprida kunskap från ämnesområdet till allmänheten.
  • Aktivt stödja forskning och utveckling av dermatologisk kirurgi och onkologi samt dermatologisk laserverksamhet.
  • Verka för konsensus avseende behandlings- och utredningsprinciper av patienter med olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier.
  • Samordna och kanalisera intresset och kunnandet i ämnesområdet inom olika discipliner i sjukvården.

Medlemmar i SSDV med speciellt intresse för dermatologisk kirurgi och onkologi kan ansöka om medlemskap i sektionen. Styrelsen kan dessutom till medlem anta legitimerad eller blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinskt närstående verksamhet. Styrelsen kan även inbjuda stödjande medlemmar.

Styrelsen håller två protokollförda styrelsemöten varje år (höst/vår) och ett årsmöte öppet för alla medlemmar (i samband med SSDVs vårmöte).

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se