Logotyp SSAMD 2016

Dental screening patienter i tandvården

Denna testserie avser patienter i tandvården och sätts fristående från Svensk basserie.

Vehikel vaselin om ej annat anges.

Nr

Testämne

 

Konc %

Förklaring

1

Metylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

2

Trietylenglykoldimetakrylat

 

 2.0

Dimetakrylat

3

Etylenglykoldimetakrylat

 

 2.0

Dimetakrylat

4

BIS-GMA

 

 2.0

Akrylatoligomer

5

BIS-EMA

 

 2.0

Akrylatoligomer

6

2-Hydroxyetylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

7.

Dimetylaminoetylmetakrylat (N,N)

 

 0.2

Aktivator för ljushärdande akrylat

8.

Tetrahydrofurfurylmetakrylat

 

 2.0

Monometakrylat

9.

1,4-Butandiolmetakrylat

 

 2.0

Dimetakrylat

10.

1,6-Hexandioldiakrylat

 

 0.1

Diakrylat

11.

Kaliumbikromat

 

 0.5

Legeringsmetall

12.

Kvicksilver

 

 0.5

I amalgam

13.

Koboltklorid

 

 1.0

Legeringsmetall

14.

Guldnatriumtiosulfat

 

 2.0

Legeringsmetall

15.

Nickelsulfat

 

 5.0

Legeringsmetall

16.

Eugenol

 

 2.0

I sårpackning och avtryck

17.

Kolofonium

 

20.0

I sårpackning och avtryck

18.

Etyl-4-toluensulfonamid (N-)

 

 0.1

Hartsbärare i dentala plaster

19.

Palladiumklorid

 

 2.0

Legeringsmetall

20.

R-Karvon

 

 5.0

Smakämne i tandkräm

21.

2-(2-hydroxy-5-metylfenyl) benzotriazol

 

 1.0

(Tinuvin P)

22.

Perubalsam

 

25.0

Smak- och parfymämne

23.

Epoxiharts bisfenol A

 

 1.0

Plastämne

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se