SSDV-logga
  • Start
  • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
  • Styrelsen

Styrelse PDF

Enligt beslut vid föreningens årsmöte 26 augusti 2023

  • Till ny ordförande valdes Tore Särnhult för 2 år.
  • Sekreterare Lena Holm Sommar omvaldes för ytterligare 1 år.
  • Kassör Björn Sonesson avgår så snart ny kassör tillträder, dock senast vid årsskiftet 2023/24. Ny kassör sökes.
  • Som övriga ledamöter nyvaldes Brenda Silva och Heike Petersen, på vardera 2 år och Agneta Augustsson valdes för 1 år.
  • Till ny revisor valdes avgående kassör Björn Sonesson
  • Till valberedning omvaldes Christina Engman och MariHelen Sandström Falk för 1 år.
  • Lena Holm Sommar fortsätter att representera PDF vid SSDV:s styrelsemöten, med Tore Särnhult som suppleant. Lena Holm Sommar fortsätter även att representera PDF vid Nationella CHÖL-möten.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se