SSDV-logga
  • Start
  • Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi, SSAMD
  • Om SSAMD

Svenska Sällskapet för Arbets- och Miljödermatologi

Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi är ett öppet forum med klinisk inriktning för alla med intresse för arbets- och miljödermatologi.

Arbetet leds av en idégrupp som beslutar vilka frågor som skall prioriteras och som även styr arbetet, vilket i sin tur huvudsakligen sker i tre arbetsgrupper. Dessa är
• Arbetsgruppen för epikutantestning
• Arbetsgruppen för information.
• Arbetsgruppen för möten och utbildningar

Mer information om vilka som ingår i de olika arbetsgrupperna hittar man här.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se