SSDV-logga

Utbildningsstipendium Sektionen för venereologi

Tidigare pristagare
Venereologigruppen utlyser ett utbildningsstipendium även 2020.

Namn på stipendiet:

Sektionen för venereologi utbildningsstipendium 2020

Antal stipendier:

1

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SSDVs medlemmar att fördjupa sig inom venereologi via möten som på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Möte:

IUSTIs årliga europeiska möte i Bukarest, Rumänien den 3-5 september 2020.

https://www.iustibucharest2020.com/

Stipendiesumma:

Stipendiet utgörs av summa 10.000 SEK.

Sökande:

Sökande skall vara medlem i SSDV.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till Sektionen för venereologi, sekreterare Sinja Kristjansen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sista ansökningsdatum är den 30/11  2019. Försent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

  • Kostnadskalkyl (anges i SEK) för sökt möte.
  • Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.
  • Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).
  • Rekommendationsbrev från medlem i sektionen för venereologi (kollega, handledare eller huvudman).
  • Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra mötet, om aktuellt. Huvudmannen skall vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand fakturera 10 000 SEK, alternativt om beloppet understiger 10 000 SEK, det faktiska beloppet till sektionen för venereologi senast 31/12 2020.

 Bedömningskommitté:

Styrelsen för sektionen för venereologi

Urvalskriterier:

Stipendierna är avsedda för nyblivna specialister inom 5 år efter erhållet specialistbevis. Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande.

Bedömningen går till så att den sökande som bedöms mest värd stipendiet tilldelas 3 poäng, nästa sökande 2 poäng och en tredje sökande 1 poäng. Den som erhåller flest poäng belönas med stipendium.

Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone 4 av 6 röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

2020.

Stipendiets utlysning:

Stipendiet utlyses senast den 9 oktober via mailutskick till alla SSDVs medlemmar samt under rubriken “sektionen för venereologis utbildning stipendium” på SSDVs hemsida (www.ssdv.se).   

Val av stipendiater:

Stipendiaten kontaktas av sektionen för venereologis styrelse med besked senast den 15/12 2019. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail.

I samband med SSDVs vårmöte 2020 i Västerås utdelas diplom till stipendiaten.   

Uppföljning:

Stipendiaten förväntas presentera sin nyvunna kunskap efter genomgånget deltagande på möte exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDVs vårmöte påföljande år eller en rapport publicerad i Dermatologi & Venereologi.

 

Sinja Kristiansen                                 Arne Wikström
Sekreterare                                          Ordförande

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se