SSDV-logga
  • Start
  • Stipendier
  • Sektionen för venereologi utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium Sektionen för venereologi

Detta stipendium kommer inte att utlysas för 2022. Vi hoppas återkomma nästa år.

Tidigare pristagare
Venereologigruppen utlyser ett utbildningsstipendium även 2021.

Namn på stipendiet:

Sektionen för venereologis utbildningsstipendium

Antal stipendier:

1

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SSDV:s medlemmar att fördjupa sig inom venereologi via möten som på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Möte:

IUSTI:s årliga europeiska kongress.

För 2021 avser stipendiet deltagande i: STI & HIV 2021 World Congress, Amsterdam, 14-17 juli 2021.

Stipendiesumma:

Stipendiet utgörs av summa 10.000 SEK.

Sökande:

Sökande skall vara medlem i SSDV.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till Sektionen för venereologi, sekreterare Sinja Kristjansen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sista ansökningsdatum är den 30 november 2020. Försent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

  • Kostnadskalkyl (anges i SEK) för sökt möte.
  • Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.
  • Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).
  • Rekommendationsbrev från medlem i sektionen för venereologi (kollega, handledare eller huvudman).
  • Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra mötet, om aktuellt. Huvudmannen skall vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand fakturera 10 000 SEK, alternativt om beloppet understiger 10 000 SEK, det faktiska beloppet till sektionen för venereologi senast 31/12 2021.

 Bedömningskommitté:

Styrelsen för sektionen för venereologi

Urvalskriterier:

Stipendierna är avsedda för nyblivna specialister inom 5 år efter erhållet specialistbevis. Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande.

Bedömningen går till så att den sökande som bedöms mest värd stipendiet tilldelas 3 poäng, nästa sökande 2 poäng och en tredje sökande 1 poäng. Den som erhåller flest poäng belönas med stipendium.

Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone 4 av 6 röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

2021.

Stipendiets utlysning:

Stipendiet utlyses senast den 9 oktober via mailutskick till alla SSDV:s medlemmar, annons i "Dermatologi & Venereologi" samt under rubriken “Sektionen för venereologis utbildningsstipendium” på SSDV:s hemsida (www.ssdv.se).   

Val av stipendiater:

Stipendiaten kontaktas av sektionen för venereologis styrelse med besked senast den 15/12 2020. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail.

I samband med SSDV:s vårmöte 2021 utdelas diplom till stipendiaten.   

Uppföljning:

Stipendiaten förväntas presentera sin nyvunna kunskap efter genomgånget deltagande på möte exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vårmöte påföljande år och en rapport publicerad i "Dermatologi & Venereologi".

 

Sinja Kristiansen                                 Arne Wikström
Sekreterare                                          Ordförande

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se