SSDV-logga
  • Start
  • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
  • Om PDF

Om PDF

Privatpraktiserande Dermatologers Förening (PDF) organiserar idag omkring 120 svenska dermatologer, av vilka ca 90 är heltidsverksamma. PDF är associerad till Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) och PDF har en representant i SSDV:s styrelse. På detta sätt fungerar PDF också som de privata hudläkarnas "fackförening", eftersom föreningen denna väg kan formulera hudläkarnas yrkanden i taxeförhandlingarna mellan Landstingsförbundet å ena sidan och Praktikkonsult AB (som verkar på Läkarförbundets uppdrag) å den andra.

Behovet av en intresseförening för privata dermatologer blev uppenbart hösten 1974 när privatläkarkåren stod inför en större reform, införandet av en ny läkarvårdstaxa 1975. Oron över den kommande taxans utformning var stor och den 7 december 1974 bildades därför PDF vid ett möte i Stockholm, där nio dermatologer var närvarande.
Den nya föreningen fick under åren kämpa hårt i förhandlingarna för att få sina önskemål tillgodosedda, men efter några år hade man nått ett relativt acceptabelt system för läkarvårdsersättning. I början av 1990-talet framstod emellertid den gamla taxan från 1975 som föråldrad och många menade att den inte följt med i den medicinska utvecklingen. 1992 tillsatte regeringen den s k Specialisttaxeutredningen och därmed påbörjades ett intensivt arbete inom PDF:s styrelse för att påverka utformningen av den nya taxan, som så småningom kom att införas i juli 1994.

För närvarande arbetar en del på nationella taxan och PDF stödjer och hjälper till vid förhandlingar av denna. I vissa landsting förekommer vårdavtal och allt fler landsting går över till vårdval som utformas på olika sätt i olika delar av landet

Dessa traditionella och således ursprungliga fackliga uppgifter som PDF har är dock inte föreningens enda verksamhet.
Tvärtom består föreningens huvudsakliga uppgift av vidareutbildning av såväl läkare som övrig personal på de privata hudmottagningarna. Det hålls ett stort årsmöte varje år då även personalen på privata hudmottagningar är välkomna och delvis har ett eget program. De flesta föreläsarna kommer från svenska universitet, men även föreläsare från den akademiska världen utanför Sverige förekommer. Föreläsningarna fokuserar på praktisk dermatologi och utformas ibland som seminarier, där varje enskild medverkande får uttala sig i syfte att förbättra såväl dialogen med medlemmarna som det kollegiala samarbetet.

Andra aktiviteter som engagerat PDF på senare år är kvalitetssäkringsarbete, skapande av en egen hemsida samt ett telemedicinprojekt. Dessa projekt betraktas av PDF:s styrelse som en fortsättning på den tradition av vidareutbildning och kollegialt samarbete som alltid utmärkt föreningen.

PDF, som firar sitt 40-årsjubileum på Ystad Saltsjöbad i augusti 2014, är i dag en livaktig organisation med syftet att både verka för medlemmarnas vidareutbildning och att tillvarata deras ekonomiska och fackliga intressen.

Medlemskap kostar 500 SEK/år. Ansökan om medlemskap mailas tili vår kassör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen att besöka PDF

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se