SSDV-logga
  • Start
  • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
  • Om PDF

Om PDF

PDF är till för dig som arbetar privat, antingen med offentligfinansierad och/eller helprivat vård. En del arbetar helt och hållet privat medan andra är anställda på sjukhus och jobbar någon dag/vecka på privatmottagning.

PDF är ett forum för att driva viktiga frågor för Sveriges privata dermatologer. Föreningen bildades 1974 då privatläkarkåren stod inför en större reform, införandet av en ny läkarvårdstaxa 1975. I början av 1990-talet tillsatte regeringen specialisttaxeutredningen. PDF var med och påverkade utformningen av båda dessa för att få privatläkarnas önskemål tillgodosedda.

I dagsläget arbetar en del kollegor på nationella taxan och andra på vårdavtal eller i vårdval beroende på var i landet man är verksam. PDF verkar för att stödja och utveckla den privata dermatologin oavsett i vilken form den bedrivs.

I samband med PDF:s årsmöten anordnas vidareutbildning riktade till såväl läkarna som mottagningspersonal. Årsmötena brukar hållas i augusti, oftast från torsdag kväll till lördag förmiddag. Det bjuds på ett gediget utbildningsprogram med både nationella och internationella föreläsare. Föreläsningarna fokuserar ofta på praktisk dermatologi, ibland i seminarieform för att främja det kollegiala samarbetet. Samtidigt belyses vad som är nytt och spännande inom forskningen. Utöver föreläsningarna ingår också trevliga sociala arrangemang.

Intressegruppen för Estetisk Dermatologi är en undergrupp till SSDV och initierades av PDF. Den har till uppgift att sprida kunskap om estetiska behandlingsmetoder bland kollegorna och att vara ett bollplank gentemot regeringen avseende lagstiftning kring estetiska behandlingsmetoder. Många av behandlingarna erbjuds i huvudsak inom den privata sektorn och presenteras i samband med årsmötena.

Genom representation på årliga nationella chefläkarmöten kan PDF informera om privatläkarnas villkor och påverka samarbetet mellan de aktörer som bedriver skattefinansierad hudsjukvård i Sverige.

PDF stödjer också internationellt samarbete genom SSDV:s Stiftelse för Internationell Dermatologi & Venereologi som bildades 1994. Stiftelsen stödjer på olika sätt dermatologin i Östeuropa och i tredje världen.

PDF är sammanfattningsvis en livaktig organisation med syftet att främja samarbetet mellan privatläkarna, verka för medlemmarnas vidareutbildning och att tillvarata privatläkarnas ekonomiska och fackliga intressen.

Medlemskap i föreningen PDF kostar 500kr/år. Intresseanmälan om medlemskap i Privatpraktiserande Dermatologers Förening hittar du på PDF.nu

Välkommen med din ansökan!

Välkommen att besöka PDF.

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se