SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Nu är anmälan öppen till SSDV:s Vårmöte i Örebro den 22–24 maj 2024.

Nu är anmälan öppen till SSDV:s Vårmöte i Örebro den 22–24 maj 2024.

Nu är anmälan öppen till SSDV:s Vårmöte i Örebro den 22–24 maj 2024.

I år bidrar SSDV ekonomiskt och arrangörerna kan därmed sänka deltagaravgiften för medlemmarna.

SSDVs styrelse har under året diskuterat vikten av vårt årliga vetenskapliga möte. Vi tror att det är väldigt betydelsefullt att ha en god uppslutning på dessa möten och att mötet utgör en självklar del i vår fortbildning, jämförbart med reumaveckan, kirurgveckan, barnvecka mfl. då de allra flesta kan få möjlighet att delta. SSDV kommer att tillsammans med värdklinikerna försöka göra ett så varierat och spännande program som möjligt för både specialister och ST-läkare. Kom gärna med synpunkter och idéer.

För att möjliggöra för fler deltagare kommer vi  därför från 2024 börja något senare på onsdag morgon så att många kan spara en hotellnatt om man inte deltar på tisdagens program. SSDV kommer också att bidra ekonomiskt till framtida Vårmöten, vilket gör att vi för nästa år kan halvera deltagaravgifterna för medlemmar. Styrelsen tycker att det är ett bra sätt att använda medlemmarnas pengar och hoppas därmed att fler får möjlighet att delta.

Varmt välkomna!

SSDVs styrelse

Program till Vårmötet 2024
Länk till Anmälan

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se