SSDV-logga

SSDV FB 1200x630 28maj

Välkommen till SSDV:s vårmöte som kommer att streamas live från Västerås 28 maj 2020. Dagen kommer att bjuda på tre spännande föreläsningar samt SSDV:s årsmöte. Nedan finner länk till ni dagens program. Mötet kommer att i sin helhet sändas via programmet Zoom med god möjlighet till interaktion. Det går att delta på hela eller delar av dagen antingen från soffan eller från era klinikers konferensrum. Ingen avgift kommer att tas ut från deltagarna. Anmälan sker på länken nedan. För att delta i programpunkten SSDV:s årsmöte krävs att man är medlem i SSDV. För att kontrollera detta kommer ni att behöva uppge ert medlemsnummer vid anmälan. Medlemsnumret hittar ni om ni loggar in på SSDV.se. Om ni är osäkra går det bra att fråga på info@ssdv.se. (För att bara delta på föreläsningarna krävs inget medlemskap i SSDV) 

Program.      Länk till anmälan

DCH-stipendiet 2018

Diagnostiskt Centrum Hud utlyser åter två stipendier à 25000:- avsedda att stimulera till vidareutbildning. Stipendiet kan till exempel användas för en kurs, studieresa eller auskultation och ska leda till att en ST-läkare eller nybliven specialist  (<1 år efter specialistexamen vid tidpunkten för ansökan) kan utvecklas vidare, antingen bredda eller fördjupa sin kompetens. Sökanden skall vara medlemmar i SSDV. Det kan vara inom så vitt skilda kompetensområden som hudkirurgi, ledarskap, systemsjukdomar, dermatoskopi, etc. Med din ansökan får du motivera varför just du bör få stipendiet och på vilket sätt den tänkta vidareutbildningen kommer att leda till kompetensutveckling.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2018

Se under Stipendier: DCH-stipendiet för ytterligare information.

Information från International Society of Dermatology

The International Foundation for Dermatology (IFD) has been approached by the Volunteer Coordinator for the Syrian-American Medical Society (SAMS). SAMS is a non-profit, non-political humanitarian organisation that provides medical education training and relief programmes in Syria and the surrounding countries hosting refugees.

Läs mer

Specialistkurs i vulvasjukdomar i SFOGs regi

Kursen vänder sig till gynekologer, men även dermatologer är välkomna då samarbetet över disciplinerna är väldigt värdefullt. Öpna pdf-filen "SFOG kurser VT 2018" i denna länk. ”Specialistkurs i vulvasjukdomar” finns längst ner som nr 12.

Pedagogiskt pris 2017

Vi gratulerar Magnus Lindberg som erhållit SSDV:s pedagogiska pris efter nominering från sina kollegor:

MagnusLindberg Magnus Lindberg, Örebro

Motiveringen: Professor Magnus Lindberg har under hela sitt yrkesverksamma liv brunnit för forskning och utbildning. Med sitt lugn, sin pondus, sin breda kunskap och sitt varma sätt inger han förtroende och skapar trivsel. Magnus Lindberg är involverad i all forskning och utveckling inom dermato-venereologin i Örebro. Han har varit starkt drivande i utformningen av innehållet i läkarutbildningen i Örebro, vilket medfört att det dermato-venereologiska området fått stor plats. Han

Läs mer

Fler artiklar...

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se