SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Nationellt kvalitetsregister PsoReg - Viktigt att registrera!

Nationellt kvalitetsregister PsoReg - Viktigt att registrera!

Registrering i PsoReg skall göras för alla psoriasispatienter som sätts på systemläkemedel enligt direktiv från Socialstyrelsen i ”Nationella riktlinjer för vård av psoriasis”, från Läkemedelsverket i ”Behandlings-riktlinjer för psoriasis”, från NPO (SKR:s Nationellt programområde Hud) och rekommendationer från SSDV (Specialistförening för hudläkare).
Inse vikten att arbeta i team, med ssk-sekr-läkare för att kunna upprätthålla registret. Det är viktigt att på kliniken ha namngivna personer som är ansvariga för att fylla i PsoReg.

Registrering:

Hur ofta ska registrering ske? Inregistrering skall göras vid första tillfället då patienten sätts på systemläkemedel och sedan ska patienten registreras vid flera tidsintervall som tex 0, 3-6, 12 månader första året och därefter minst en gång per år, och om möjligt 2 gånger
Information måste registreras om en patient avslutar sin behandling, avlider, flyttar till annan ort/sjukhus, byter vårdgivare och vid byte av systemläkemedel
Avlidna patienter. Registercentrum Norr jobbar med en lösning att per automatik skriva ut avlidna patienter. Tills den lösningen är på plats måste patienter som avlider skrivas ut manuellt.
Patienter som byter vårdgivareskall skrivas ut efter sista besöket. Ny vårdgivare ansvarar för ny inskrivning. Av juridiska skäl får registerdata inte följa med till den nya vårdgivaren
Vid byte av systemläkemedel registreras patienten som vid start: vid 0, 3, 6 och 12 månader efter insättningen av det nya systemläkemedlet.
Patienter som behandlas av både reumatolog och dermatolog.Om de kommer på kontroller till båda klinikerna bör de finnas i PsoReg, oavsett vem som har initierat behandlingen. Om de inte kommer på kontroller till dermatolog så bör patienten att skriva från PsoReg.
Patienten kan själv fylla i vissa uppgifter i samband med besöket, såsom DLQI, E5-QD, rökning/snus och alkoholkonsumtion
BMI och PASI föreslås sköterskan bedöma/mäta och fylla i
Viktigt att kontrollera att patienten uppnår behandlingsmålen, PAS I <3 och DLQI <5,

Datum 20 december 2020
Birgitta Stymne och Åke Svensson
NPO Hud-och könssjukdomar

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se