SSDV-logga

ST-enkät 2022

Antal tillfrågade:145   Antal svar: 97

 

Fråga 1: Jag har:
94/97 (97%) - ST-tjänst
3/97 (3%) - Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/97 (5%) - Ja
84/97 (87%) - Nej
8/97 (8%) - Håller på med min avhandling men är ännu inte klar

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
14/97 (14%) - Ja
83/97 (86%) - Nej

Fråga 7: Hur många år planerar du sammanlagt tjänstgöra på dermatovenereologisk enhet innan du ansöker om specialistbevis?
4/97 (4%) - 2,5 år
3/97 (3%) - 3 år
38/97 (39%) - 4 år
52/97 (54%) - Fler än 4 år

Fråga 10: I vilken regi drivs din klinik?
88/97 (91%) - Offentlig
9/97 (9%) - Privat

Fråga 11: Vilken typ av sjukhus/storlek på klinik jobbar du på
33/97 (34%) - Universitetssjukhus
54/97 (56%) - Region/länssjukhus
10/97 (10%) - Öppenvårdsmottagning utanför sjukhus

Fråga 12: Behöver du tjänstgöra på annan dermatovenereologisk enhet för att fullborda din ST?
46/97 (47%) - Ja
51/97 (53%) - Nej

Fråga 13: Om du svarade JA på föregående fråga, inom vilka områden tjänstgjorde du då?
14/44 (32%) - STI 
14/44 (32%) - Laser
3/44 (7%) - Operation
29/44 (66%) - Hudavdelning
19/44 (43%) - Högspecialiserad hudsjukvård – mottagning
3/44 (7%) - Öppenvårdsmottagning
7/44 (16%) - Annat

Fråga 14: Servar din klinik andra sjukhusspecialiteter genom ex jour-/konsultverksamhet eller bedömning av inneliggande patienter inom annan specialitet?
78/97 (80%) - Ja
19/97 (20%) - Nej

Fråga 15: Om du svarade JA på föregående fråga, ingår ST-läkarna i denna tjänstgöring?
65/80 (81%) - Ja
15/80 (19%) - Nej

Fråga 17: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
86/97 (89%) - Ja
11/97 (11%) - Nej

Fråga 18: Jag har en skriftlig Individuell Utvecklingsplan (IUP)
72/97 (74%) - Ja
25/97 (26%) - Nej

Fråga 19: Jag har personlig handledare:
96/97 (99%) - Ja
1/97 (1%) - Nej

Fråga 20: Handledarträffar, frekvens:
29/97 (30%) - 1g/v
22/97 (23%) - varannan v
34/97 (35%) - 1g/mån
12/97 (12%) - 1-2g/termin

Fråga 21: Finns tid avsatt för självstudier?
94/97 (97%) - Ja
3/97 (3%) - Nej

Fråga 24: Jag har gått följande ST-kurser:
55/97 (57%) - Tumör
33/97 (34%) - Bensår
13/97 (13%) - Gränsområdesdermatologi
45/97 (46%) - Dermatopatologi
39/97 (40%) - Yrkesdermatologi
69/97 (71%) - STD
71/97 (73%) - Psoriasis
29/97 (30%) - Pediatrisk dermatologi
1/97 (1%) - Global dermatologi
15/97 (15%) - Annan
14/97 (14%) - Ingen kurs

Fråga 25: Jag önskar gå följande kurser:  
42/97 (43%) - Tumör
66/97 (68%) - Bensår
63/97 (65%) - Gränsområdesdermatologi
52/97 (54%) - Dermatopatologi
54/97 (56%) - Yrkesdermatologi
26/97 (27%) - STD
26/97 (27%) - Psoriasis
59/97 (61%) - Pediatrisk dermatologi
72/97 (74%) - Global dermatologi
8/97 (8%) - Annan

Fråga 26: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
93/97 (96%) - Du själv
64/97 (66%) - Handledaren
50/97 (52%) - Studierektor
25/97 (26%) - Verksamhetschef
7/97 (7%) - Schemaläggare
2/97 (2%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 28: Jag är forskarregistrerad:
12/97 (12%) - Ja
85/97 (88%) - Nej

Fråga 29: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
72/97 (74%) - Ja
25/97 (26%) - Nej

Fråga 30: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
59/97 (61%) - Ja
38/97 (39%) - Nej

Fråga 31: Finns planerad avsatt tid för vetenskapligt arbete?
74/97 (76%) - Ja
23/97 (24%) - Nej

Fråga 33: Finns planerad avsatt tid för kvalitetsarbete? 
63/97 (65%) - Ja
34/97 (35%) - Nej

Fråga 35: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
63/97 (65%) - Ja
34/97 (35%) - Nej

Fråga 37: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren?
69/97 (71%) - Ja
28/97 (29%) - Nej

Fråga 39: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
90/97 (93%) - Ja
7/97 (7%) - Nej

Fråga 42: Intresse av specialistexamen? (Du kan kryssa i flera val)
51/97 (53%) - Ja, den europeiska
17/97 (18%) - Ja, den brittiska
44/97 (45%) - Ja, om det fanns en svensk tentamen
19/97 (20%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se