SSDV-logga

ST-enkät 2020

Antal tillfrågade: 151 st; Antal svar: 70 st

Fråga 1: Jag har:

69/70 (99%) - ST-tjänst
1/70 (1%) - Vik

Fråga 3: Är du disputerad?

4/70 (6%) - Ja
66/70 (94%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?

13/70 (19%) - Ja
57/70 (81%) - Nej

Fråga 7: Hur många år planerar du sammanlagt tjänstgöra på dermatovenereologisk enhet innan du ansöker om specialistbevis?

3/70 (4%) - 2,5 år
4/70 (6%) - 3 år
23/70 (33%) - 4 år
40/70 (57%) - Fler än 4 år

Fråga 9: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus

27/70 (39%) - Universitetssjukhus
43/70 (61%) - Region/länssjukhus

Fråga 11: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 

60/70 (86%) - Ja
10/70 (14%) - Nej

Fråga 12: Jag har personlig handledare:

70/70 (100%) - Ja

0/70 (0%) - Nej

Fråga 13: Handledarträffar, frekvens:

13/70 (19%) - 1g/v
19/70 (27%) - varannan v
30/70 (43%) - 1g/mån
8/70 (11%) - 1-2g/termin

Fråga 14: Finns tid avsatt för självstudier?

67/70 (96%) - Ja
3/70 (4%) - Nej

Fråga 17: Jag har gått följande ST-kurser:

43/70 (61%) - Tumör
23/70 (33%) - Bensår
2/70 (3%) - Gränsområdesdermatologi
11/70 (16%) - Dermatopatologi
37/70 (53%) - Yrkesdermatologi
34/70 (49%) - STD
46/70 (66%) - Psoriasis
18/70 (26%) - Annan
15/70 (21%) - Ingen kurs

Fråga 18: Jag önskar gå följande kurser:  

29/70 (41%) - Tumör
48/70 (69%) - Bensår
59/70 (84%) - Gränsområdesdermatologi
57/70 (81%) - Dermatopatologi
33/70 (47%) - Yrkesdermatologi
39/70 (56%) - STD
26/70 (37%) - Psoriasis
24/70 (34%) - Annan

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:

67/70 (96%) - Du själv
47/70 (67%) - Handledaren
32/70 (46%) - Studierektor
15/70 (21%) - Verksamhetschef
5/70 (7%) - Schemaläggare
1/70 (1%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Vem/vilka planerar Din periodplan:

63/70 (90%) - Du själv
34/70 (49%) - Handledaren
18/70 (26%) - Studierektor
14/70 (20%) - Verksamhetschef
14/70 (20%) - Schemaläggare
2/70 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 23: Jag är forskarregistrerad:

11/70 (16%) - Ja
59/70 (84%) - Nej

Fråga 24: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

49/70 (70%) - Ja
21/70 (30%) - Nej

Fråga 25: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:

40/70 (57%) - Ja
30/70 (43%) - Nej

Fråga 26: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:

50/70 (71%) - Ja
20/70 (29%) - Nej

Fråga 28: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 

50/70 (71%) - Ja
20/70 (29%) - Nej

Fråga 30: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:

53/70 (76%) - Ja
17/70 (24%) - Nej

Fråga 32: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?

63/70 (90%) - Ja
7/70 (10%) - Nej

Fråga 35: Intresse av specialistexamen?

49/70 (70%) - Ja
21/70 (30%) - Nej

Fråga 38: Har Covid-19 påverkat din ST?

40/70 (57%) - Ja
30/70 (43%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se