SSDV-logga

ST-enkät 2019

Fråga 1: Jag har:
104/107 (97%) - ST-tjänst
3/107 (3%) - Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/107 (5%) - Ja
102/107 (95%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
17/107 (16%) - Ja
90/107 (84%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
42/107 (39%) - Universitetssjukhus
65/107 (61%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
95/107 (89%) - Ja
12/107 (11%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
105/107 (98%) - Ja
2/107 (2%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
25/107 (23%) - 1g/v
26/107 (24%) - varannan v
43/107 (40%) - 1g/mån
13/107 (12%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
98/107 (92%) - Ja
9/107 (8%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande ST-kurser:
47/107 (44%) - Tumör
25/107 (23%) - Bensår
10/107 (9%) - Gränsområdesdermatologi
18/107 (17%) - Dermatopatologi
49/107 (46%) - Yrkesdermatologi
35/107 (33%) - STD
59/107 (55%) - Psoriasis
20/107 (19%) - Annan32/107 (30%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
62/107 (58%) - Tumör
80/107 (75%) - Bensår
82/107 (77%) - Gränsområdesdermatologi
88/107 (82%) - Dermatopatologi
54/107 (50%) - Yrkesdermatologi
73/107 (68%) - STD
50/107 (47%) - Psoriasis
37/107 (35%) - Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
97/107 (91%) - Du själv
73/107 (68%) - Handledaren
51/107 (48%) - Studierektor
28/107 (26%) - Verksamhetschef
10/107 (9%) - Schemaläggare
4/107 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
89/102 (87%) - Du själv
53/102 (52%) - Handledaren
30/102 (29%) - Studierektor
29/102 (28%) - Verksamhetschef
22/102 (22%) - Schemaläggare
4/102 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
8/107 (7%) - Ja
99/107 (93%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
74/107 (69%) - Ja
33/107 (31%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
61/107 (57%) - Ja
46/107 (43%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
70/107 (65%) - Ja
37/107 (35%) - Nej

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
72/107 (67%) - Ja
35/107 (33%) - Nej

Fråga 28: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
85/107 (79%) - Ja
22/107 (21%) - Nej

Fråga 30: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
96/107 (90%) - Ja
11/107 (10%) – Nej

Fråga 33: Intresse av specialistexamen?
82/107 (77%) – Ja
25/107 (23%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se