SSDV-logga

ST-enkät 2017

Fråga 1: Jag har:
91/97 (94%) - ST-tjänst
7/97 (7%) – Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
7/97 (7%) - Ja
90/97 (93%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
11/97 (11%) - Ja
86/97 (89%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
43/97 (44%) - Universitetssjukhus
54/97 (56%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
78/97 (80%) - Ja
19/97 (20%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
97/97 (100%) - Ja
0/97 (0%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
22/97 (23%) - 1g/v
24/97 (25%) - varannan v
36/97 (37%) - 1g/mån
15/97 (15%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
85/97 (88%) - Ja
12/97 (12%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande SK-kurser:
33/97 (34%) - Tumör
13/97 (13%) - Bensår
30/97 (31%) - Gränsområdesdermatologi
20/97 (21%) - Dermatopatologi
42/97 (43%) - Yrkesdermatologi
34/97 (35%) - STD
56/97 (58%) - Psoriasis
18/97 (19%) - Annan
30/97 (31%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
63/97 (65%) - Tumör
82/97 (85%) - Bensår
57/97 (59%) - Gränsområdesdermatologi
73/97 (75%) - Dermatopatologi
49/97 (51%) - Yrkesdermatologi
63/97 (65%) - STD
41/97 (42%) - Psoriasis
36/97 (37%) - Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
86/97 (89%) - Du själv
64/97 (66%) - Handledaren
40/97 (41%) - Studierektor
29/97 (30%) - Verksamhetschef
8/97 (8%) - Schemaläggare
3/97 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
77/95 (81%) - Du själv
55/95 (58%) - Handledaren
32/95 (34%) - Studierektor
26/95 (27%) - Verksamhetschef
16/95 (17%) - Schemaläggare
4/95 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
13/97 (13%) - Ja
84/97 (87%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

71/97 (73%) - Ja

26/97 (27%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
63/97 (65%) - Ja
34/97 (35%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
62/97 (64%) - Ja
35/97 (36%) - Nej

Fråga 25: Om ja, på förra frågan, var god specificera hur många veckor (endast siffror):
9.264150943396226 - Average
8 - Maximum
10 - Minimum

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
77/97 (79%) - Ja
20/97 (21%) - Nej

Fråga 27: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
73/97 (75%) - Ja
24/97 (25%) - Nej

Fråga 29: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
91/97 (94%) - Ja
6/97 (6%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se