SSDV-logga

Simon Larsson ST-2020

Medicinskt indicerad hårborttagningsmottagning, nytt arbetssätt på Södersjukhuset

Simon Larsson 

Medicinskt indicerad hårborttagningsmottagning, nytt arbetssätt på Södersjukhuset
Hudkliniken med Specialistcentrum sexuell hälsa på Södersjukhuset har sedan hösten 2018 regionalt uppdrag för hårborttagning. Målet var att utveckla ett strukturerat och rättvist omhändertagande av patienter med oönskad behåring då denna patientgrupp inte tidigare hade ett fungerande omhändertagande inom Region Stockholm.
 
Bakgrund
Sekundärbehåring innefattar androgenberoende terminalhår och dess kvalitet, täthet och lokalisation varierar mellan individer, kön och etniska grupper. Låga nivåer av androgener stimulerar omvandlingen av vellushår till terminalhår i axiller och pubisregion, vilket sker i puberteten hos både män och kvinnor. Höga nivåer av androgener stimulerar även omvandlingen av vellushår i ansikte, på bål och extremiteter. Hirsutism definieras som ökad behåring av manlig typ, och förekommer hos 5-15 % av alla kvinnor.
Ett flertal bakomliggande tillstånd kan ge ökad behåring men den vanligaste orsaken är en ärftlig normalvariant, idiopatisk hirsutism. Om utredning uteslutit medicinsk grund till ökad behåring ska patienten hänvisas till egenvård, där det i Stockholmsregionen finns ett stort utbud av privata aktörer med ett flertal olika hårborttagningsmetoder tillgängliga. Kulturella aspekter och normer påverkar upplevelsen av ökad behåring och även kvinnor som inte uppfyller kriterier för hirsutism upplever i stor utsträckning sänkt livskvalitet kopplad till sin behåring.
De två största patientgrupperna med medicinsk grund till ökad behåring är: 
  • transpersoner som får hårborttagning som del av den könsbekräftande vården.
  • cispersoner med hormonell obalans, där majoriteten har diagnos polycystiskt ovarialsyndrom.
 
Uppstarten bestod av att ta fram underlag för denna nya verksamhet inom hudkliniken. Rutiner har upprättats för remissgranskning, returbrev, tidsbokning, kallelsebrev, besök, fotografering, behandling samt inköp av den utrustning som krävts. Utbildning har skett för samtliga läkare och implementering hur bedömning och omhändertagande ska gå till. Särskilda ronder har arrangerats med läkare och hudterapeuter för att med hjälp av fotografier uppnå en så samstämmig bedömning som möjligt. Patienter som önskat en second opinion har fått detta i samband med dessa ronder. 

Landstingsfinansierad hårborttagning erbjuds när diagnos föreligger samt minst 3 poäng per område på skalan Ferriman Gallwey, vilket motsvarar en gles manlig skäggväxt. Behandling erbjuds för ansiktsbehåring och sker med diodlaser och vid behov nålepilering. För transpersoner kan andra kroppslokaler bli aktuella i enlighet med Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd "God vård av vuxna med könsdysfori". Behandlingen upprepas med en till flera månaders mellanrum, eftersom endast hårstrån i anagen fas påverkas. Målet är en permanent hårreducering och patienten är medicinskt färdigbehandlad när behåringen minskat med 75 % i ansikte eller 70 % om övriga lokaler behandlats. Rådgivning sker avseende konventionella hårborttagningsmetoder och i lämpliga fall erbjuds Vaniqa kräm. Hudterapeuterna är flerspråkiga och skriftlig information finns tillgänglig på flera språk. Som del av den könsbekräftande vården koordineras behandlingen och samarbete sker med ANOVA, endokrinologer och plastikkirurger. 
 
Samarbetet har inkluderat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukhusfotografer, sekreterare och inte minst hudterapeuter, en helt ny yrkeskategori på hudkliniken. Mottagningsbyggandet har letts av verksamhetschef Lena Hagströmer, i nära samarbete med undertecknad, hudterapeuterna Hanadi Haddad och Yalda Rostami.

Patienter med oönskad behåring, som hösten 2018 saknade planerat omhändertagande inom Region Stockholm, har nu ett strukturerat och effektivt omhändertagande på hudkliniken på Södersjukhuset.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se