SSDV-logga

Simon Larsson ST-2020

Medicinskt indicerad hårborttagningsmottagning, nytt arbetssätt på Södersjukhuset

Simon Larsson 

Oönskad behåring leder till ett stort psykiskt lidande för många människor, ffa kvinnor. Normer kring utseende påverkar alla och även de kvinnor som inte uppfyller kriterier för hirsutism upplever i stor utsträckning den androgenberoende sekundärbehåringen som negativ. Hirsutism definieras som en ökad behåring av manlig typ, och drabbar 5-15 % av alla kvinnor. 
 
Patienter med oönskad behåring på medicinsk grund hade hösten 2018 inget fungerade omhändertagande inom Region Stockholm. 
 
Målet med projektet var att utveckla ett strukturerat och rättvist omhändertagande av patienter med oönskad behåring för Medicinskt indicerad hårborttagning på Hudkliniken, Södersjukhuset. Två stora patientgrupper är: 
  • transpersoner som får hårborttagning som del av den könsbekräftande vården.
  • cispersoner med hormonell obalans, där majoriteten har diagnos polycystiskt ovarialsyndrom.
 
Uppstarten bestod av att studera redan befintliga verksamheter i landet och att sätta sig in i det nya ämnet. Hårborttagning är en helt ny verksamhet inom hudkliniken. Som del av denna verksamhet har jag tagit fram underlag för den medicinska bedömningen/graderingen av oönskad behåring, ordnat utbildning av samtliga läkare på kliniken (som aldrig tidigare gjort denna typ av bedömningar) och implementerat hur bedömningen och omhändertagandet ska gå till. För att optimera och för att undvika att bedömningen varierar inom kliniken arrangerade projektledningen ronder där alla läkarna tillsammans med hudterapeuter har bedömt patienternas behåring, med hjälp av fotografier, för att uppnå en så samstämmig bedömning som möjligt. Patienter som önskat en second opinion har fått detta i samband med dessa ronder. 
 
Tillsammans med ledning har jag upparbetat ett teamarbete med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukhusfotografer, sekreterare och inte minst hudterapeuter, en helt ny yrkeskategori på hudkliniken. Arbetet har inneburit att upprätta rutiner för alltifrån remissgranskning, returbrev, tidsbokning, kallelsebrev, besök, fotografering, behandling samt deltagit i processen för inköp av den utrustning som krävs. 
 
Patienter med oönskad behåring, som hösten 2018 saknade planerat omhändertagande inom Region Stockholm, har nu ett strukturerat omhändertagande på hudkliniken på Södersjukhuset.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se