SSDV-logga

Biträdande lektorat vid Karolinska institutet utlyses

Via Institutionen för medicin  har vi glädjande nog fått möjlighet att förstärka den akademiska enhetens  undervisning och forskning och utlyser ett biträdande lektorat. Tjänsten är tidsbegränsad till 5 år med  rätt att bli prövad för befordran till lektor.  

Vi söker dig som har disputerat, och i första hand har en specialistkompetens i dermatologi och venereologi, och i andra hand dig som kan erhålla en inom en snar framtid, och som vill fortsätta att meritera dig inom både utbildning, forskning, och klinisk verksamhet i dermatologi och venereologi.

Sista ansökningsdag är 21 maj.  Hoppas många söker! För mer information se länk https://ki.varbi.com/se/what:job/jobID:331143/

Kilian Eyerich och Lena Lundeberg

Inbjudan till Vårmöte 2020

Välkommen till SSDV:s vårmöte som kommer att streamas live från Västerås 28 maj 2020. Dagen kommer att bjuda på tre spännande föreläsningar samt SSDV:s årsmöte. Nedan finner länk till ni dagens program. Mötet kommer att i sin helhet sändas via programmet Zoom med god möjlighet till interaktion. Det går att delta på hela eller delar av dagen antingen från soffan eller från era klinikers konferensrum. Ingen avgift kommer att tas ut från deltagarna. Anmälan sker på länken nedan.

För att delta i programpunkten SSDV:s årsmöte krävs att man är medlem i SSDV. För att kontrollera detta kommer ni att behöva uppge ert medlemsnummer vid anmälan. Medlemsnumret hittar ni om ni loggar in på SSDV.se. Om ni är osäkra går det bra att fråga på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. (För att bara delta på föreläsningarna krävs inget medlemskap i SSDV) 

Vänliga hälsningar 

Zerina Durakovic och Klas Agerberg, Hudkliniken i Västerås 
Ada Girnita, Ordförande SSDV

Program och Länk till anmälan

SSDV FB 1200x630 28maj

ST-enkät 2019

Fråga 1: Jag har:
104/107 (97%) - ST-tjänst
3/107 (3%) - Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/107 (5%) - Ja
102/107 (95%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
17/107 (16%) - Ja
90/107 (84%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
42/107 (39%) - Universitetssjukhus
65/107 (61%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
95/107 (89%) - Ja
12/107 (11%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
105/107 (98%) - Ja
2/107 (2%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
25/107 (23%) - 1g/v
26/107 (24%) - varannan v
43/107 (40%) - 1g/mån
13/107 (12%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
98/107 (92%) - Ja
9/107 (8%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande ST-kurser:
47/107 (44%) - Tumör
25/107 (23%) - Bensår
10/107 (9%) - Gränsområdesdermatologi
18/107 (17%) - Dermatopatologi
49/107 (46%) - Yrkesdermatologi
35/107 (33%) - STD
59/107 (55%) - Psoriasis
20/107 (19%) - Annan32/107 (30%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
62/107 (58%) - Tumör
80/107 (75%) - Bensår
82/107 (77%) - Gränsområdesdermatologi
88/107 (82%) - Dermatopatologi
54/107 (50%) - Yrkesdermatologi
73/107 (68%) - STD
50/107 (47%) - Psoriasis
37/107 (35%) - Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
97/107 (91%) - Du själv
73/107 (68%) - Handledaren
51/107 (48%) - Studierektor
28/107 (26%) - Verksamhetschef
10/107 (9%) - Schemaläggare
4/107 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
89/102 (87%) - Du själv
53/102 (52%) - Handledaren
30/102 (29%) - Studierektor
29/102 (28%) - Verksamhetschef
22/102 (22%) - Schemaläggare
4/102 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
8/107 (7%) - Ja
99/107 (93%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
74/107 (69%) - Ja
33/107 (31%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
61/107 (57%) - Ja
46/107 (43%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
70/107 (65%) - Ja
37/107 (35%) - Nej

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
72/107 (67%) - Ja
35/107 (33%) - Nej

Fråga 28: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
85/107 (79%) - Ja
22/107 (21%) - Nej

Fråga 30: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
96/107 (90%) - Ja
11/107 (10%) – Nej

Fråga 33: Intresse av specialistexamen?
82/107 (77%) – Ja
25/107 (23%) - Nej

VIKTIGT! - SSDVs vårmöte 2020 ändras till en dags webkonferens 28 maj 2020

Med anledning av Corona-pandemin har styrelsen i SSDV tillsammans med värdkliniken i Västerås beslutat att ändra utformningen av SSDV:s vårmöte i Västerås 2020. Konferensen kommer att kortas ned till en dag och enbart sändas via video.

Datumet är torsdagen den 28 maj, och dagen kommer förutom det ordinarie årsmötet innehålla keynote-föreläsningarna. Årsmötesförhandlingarna kommer att hållas på tidigare aviserad tid. Konferensen sänds via webben och mer information kommer närmare inpå det aktuella datumet. 

Deltagaravgifter relaterade till den fysiska konferensen kommer givetvis inte att faktureras. 

Ada Girnita, ordf i SSDV

Zerina Durakovic och Klas Agerberg, Hudkliniken, Västerås

Policy för personuppgiftsbehandling

Bakgrund

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bl a att personuppgifter bara får samlas in för berättigade syften och att mängden uppgifter skall begränsas till vad som är nödvändigt för syftet.

Syfte

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter till SSDV är för att kunna upprätthålla ett register över de som är medlemmar i sällskapet.

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om medlemskap.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina ansökningar samt kommunicera och lämna information till dig via e-mail.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rätt till:

  • Tillgång till dina personuppgifter: Du kan när som helst begära utdrag ur vår register för att få kännedom om vilja uppgifter du tidigare angivit.
  • Begära rättelse: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan rättelse ske efter begäran via e-mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).
  • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter men då kan du inte längre vara kvar som medlem i SSDV.
Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi har givit i uppdrag åt Agneta Andersson på SSDV:s kansli att behandla personuppgifterna enligt ovan givna syfte och efter de instruktioner som givits.

Vem kontaktar du vid frågor?

Kontaktuppgifter
SSDV:s kansli
Att: Agneta Andersson
Postadress: S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala
E-mail: iDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se