SSDV-logga

Alexandra Fisch ST-2019

Dermatitis and occupational (meth)acrylate contact allergy in nail technicians—A 10-year study

Introduction

Acrylates and (meth)acrylates, are present in various coatings, plastics, dental prostheses, glass substitutes, and acrylic nails. The (meth)acrylic monomers are potential sensitizers, and can cause occupational and non-occupational dermatitis. Occupational disease is found among printers, dental personnel, fibreglass workers, and nail technicians. The aim of this study was to describe nail technicians investigated for dermatitis, including whether they were contact allergic to (meth)acrylates.

Material and methods

Data on all nail technicians in the department’s test database between January 1, 2007 and December 31, 2016 were retrieved. Information on sex, age, atopic dermatitis, years in the profession, localization and duration of dermatitis and patch test results was analysed. Patients were tested with the Swedish baseline series, acrylate series, and a number of patients were also tested with their own workplace materials.

Results

Contact allergy to one or more (meth)acrylates was found in 57% (16/28) of patients; all allergies were classified as occupational and clinically relevant. Eczema confined to the fingers only was more frequent in (meth)acrylate contact allergic patients (p 0.004), while there was no difference with regard to eczema engaging the hand(s). A history of atopic dermatitis was more common in those without (meth)acrylate contact allergy (59% vs 13%; p 0.02).

Conclusion

Our study shows that contact allergy to (meth)acrylates is common in nail technicians, but that it is not the sole cause of dermatitis in this profession. Most contact-allergic patients presented with signs and symptoms within the first year, highlighting the sensitizing potency of (meth)acrylates. This emphasizes that stricter regulations, adequate education and preventive measures should be implemented.

SKIN Hudkliniken vid Carlanderska Sjukhuset i Göteborg söker Dermatolog

Carlanderska sjukhuset är sedan 1927 ett av Sveriges ledande privatsjukhus. Sjukhusets grundidé är att erbjuda förstklassig sjukvård med extra omtanke i en vacker miljö.

Vi söker Dig som vill arbeta på en av Sveriges ledande hudkliniker, i en intellektuellt stimulerande och ändå familjär miljö.

Vi erbjuder Dig mycket goda villkor och möjligheter att tillsammans med hudkollegor som har långvarig klinisk erfarenhet och forskarbakgrund utvecklas i Ditt yrke.

Du har möjlighet att subspecialisera Dig inom ett område så som tumördiagnostik/kirurgi, psoriasis, estetisk dermatologi med laserverksamhet mm.

Du kan delta i såväl kliniska vetenskapliga studier som kliniska läkemedelsstudier.

Du kan välja att arbeta hel- eller deltid.

Maila Din intresseanmälan och c.v. till Hélène Wolff (klinikchef)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hudspecialist för extraveckor 2019

Hudspecialist för extraveckor 2019, Hudmottagningen Visby lasarett

Kontakt: verksamhetschef:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ST-enkät 2018

Fråga 1: Jag har: 
116/121 (96%) - ST-tjänst
6/121 (5%) – Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/121 (4%) – Ja
116/121 (96%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
18/121 (15%) – Ja
103/121 (85%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
53/121 (44%) – Universitetssjukhus
68/121 (56%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
109/121 (90%) – Ja
12/121 (10%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
121/121 (100%) – Ja
0/121 (0%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
23/121 (19%) - 1g/v
30/121 (25%) - varannan v
48/121 (40%) - 1g/mån
20/121 (17%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
100/121 (83%) – Ja
21/121 (17%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande SK-kurser:
37/121 (31%) – Tumör
36/121 (30%) – Bensår
21/121 (17%) – Gränsområdesdermatologi
29/121 (24%) – Dermatopatologi
41/121 (34%) – Yrkesdermatologi
60/121 (50%) – STD
74/121 (61%) – Psoriasis
27/121 (22%) – Annan
37/121 (31%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
85/121 (70%) – Tumör
84/121 (69%) – Bensår
87/121 (72%) – Gränsområdesdermatologi
93/121 (77%) – Dermatopatologi
81/121 (67%) – Yrkesdermatologi
63/121 (52%) – STD
48/121 (40%) – Psoriasis
44/121 (36%) – Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
113/121 (93%) - Du själv
88/121 (73%) – Handledaren
55/121 (45%) – Studierektor
31/121 (26%) – Verksamhetschef
10/121 (8%) – Schemaläggare
4/121 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
92/113 (81%) - Du själv
63/113 (56%) – Handledaren
34/113 (30%) – Studierektor
22/113 (19%) – Verksamhetschef
26/113 (23%) – Schemaläggare
4/113 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
15/121 (12%) – Ja
106/121 (88%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
84/121 (69%) – Ja
37/121 (31%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
79/121 (65%) – Ja
42/121 (35%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
86/121 (71%) – Ja
35/121 (29%) - Nej

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
97/121 (80%) – Ja
24/121 (20%) - Nej

Fråga 28: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
94/121 (78%) – Ja
27/121 (22%) - Nej

Fråga 30: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
107/121 (88%) – Ja
14/121 (12%) - Nej

Fråga 33: Intresse av specialistexamen?
85/121 (70%) – Ja
36/121 (30%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se