SSDV-logga

Sinja Kristiansen ST-2020

Risk Factors for Penile Intraepithelial Neoplasia: A Population-based Register Study in Sweden, 2000–2012

Sinja KRISTIANSEN, Бke SVENSSON, Linda DREVIN, Ola FORSLUND, Christian TORBRAND and Carina BJARTLING

Sinja Kristiansen

Jag heter Sinja Kristiansen och är ST-läkare vid Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö. Då jag både är intresserad av tumörer och STI samt är engagerad i den nationella styrgruppen för peniscancer, föll det sig naturligt att mitt vetenskapliga arbete under ST skulle handla om ytlig peniscancer, eller penil intraepitelial neoplasi (PeIN). Vi har i Sverige sedan år 2000 ett nationellt peniscancerregister där alla fall av ytlig och invasiv peniscancer registreras. År 2013 länkades peniscancerregistret till fem av Socialstyrelsens register; cancerregistret, slutenvårdsregistret, öppenvårdsregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret samt till registret över totalbefolkningen och registret över arbetsmarknadsstatistik hos Statistiska Centralbyrån. Det resulterade i en stor databas kallad Penile Cancer Data Base Sweden (PenCBaSe). Från PenCBaSe har data hämtats till vår studie: Risk factors for Penile intraepithelial neoplasia: a populationbased register study in Sweden, 2000-2012, som är publicerad i Acta Dermatovenereologica (1). Vi undersöker riskfaktorer för ytlig peniscancer hos 580 fall av ytlig peniscancer och 3436 åldersmatchade kontroller. Ökad risk för ytlig peniscancer sågs hos dem med inflammatorisk hudsjukdom så som lichen sclerosus och lichen planus, förhudssjukdomar, där den vanligast förekommande var fimosis, balanit och genitala vårtor (se tabell nedan). Även att tidigare ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp på penis, att stå på immunosuppressiv behandling samt att vara organtransplanterad gav ökad risk för PeIN. Studien visar att det är viktigt att behandla inflammatoriska hudsjukdomar och vaccinera pojkar mot HPV för att förebygga utvecklingen av ytlig peniscancer.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se