SSDV-logga

Regler för ST-priset

ST-priset är instiftat för att uppmärksamma ST-läkarnas vetenskapliga arbeten och kvalitetsarbeten.

SSDV utlyser årligen fyra priser à 7000 kr, två till vetenskapligt arbete samt två till kvalitetsarbete. Priset innefattar även ersättning för kongressavgift, motsvarande early bird-registrering, vid deltagande under aktuellt vårmöte/NCDV.

Sökande ska vara ST-läkare eller nybliven specialist i Sverige och vara medlem i SSDV med erlagd medlemsavgift. Ansökan kan inkomma senast ett år efter erhållet specialistbevis. Prisutdelning sker i samband med årsmötet. Prissumman om 7000 kr utbetalas personligt till pristagaren. Ersättning för eventuell erlagd kongressavgift för aktuellt vårmöte/NCDV utbetalas till huvudman. Kongressavgift gäller aktuellt vårmöte/NCDV och kan därmed inte ”sparas” till kommande år.

Pristagare får presentera sitt arbete vid aktuellt vårmöte alternativt vid SSDV:s ST-möte under år då NCDV ersätter SSDV:s vårmöte. Referat publiceras i medlemstidningen D&V och på SSDV:s hemsida.

Arbetena bedöms avseende patientnytta, självständigt arbete, originalitet, nytänkande, metod, genomförande och publicerbarhet. Bedömning görs även utefter lokala förutsättningar, även ett arbete på mindre klinik utan uppbackning från etablerat forskarteam kan vinna pris.

Priset kan erhållas en gång i kategorin vetenskapligt arbete och en gång i kategorin kvalitetsarbete. Man kan endast ansöka till vardera kategorin en gång. Man kan ansöka till båda kategorierna samma år och det är möjligt att erhålla priset i båda kategorierna samma år. Man söker med det ST-arbete som är tänkt att bifogas eller har bifogats vid specialistansökan.

Bedömningskommittén utses av SSDV:s utbildningsansvarig.

Ansökan bör innehålla en kopia av arbetet, en kort sammanfattning av arbetet samt curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter: namn, adress, mailadress, telefonnummer, aktuellt arbetsställe och uppgift om huvudman. Om sökanden är specialist ska kopia på specialistbevis bifogas.

För att kunna bedöma såväl det vetenskapliga arbetet som kvalitetsarbetet ska det tydligt framgå vad ST-läkaren gjort själv och vad medförfattare eller andra personer bidragit med.

Beskriv/ange för vetenskapligt arbete:

 • Huvudansvarig för studien/huvudhandledare
 • Ansvarig för finansiering (anges om relevant)
 • Vem som tagit fram frågeställning/hypotes
 • Vem som gjort den statistiska analysen (om relevant)
 • Ansvarig för tolkning av resultat
 • Vem som planerat den vetenskapliga metoden och genomförande
 • Vem som skrivit det första utkastet för manuskript, vilka/vem som har hjälpt till att bearbeta manus

Beskriv/ange för kvalitetsarbete:

 • Problemformulering
 • Metod/tillvägagångssätt
 • Evaluering
 • Konklusion

Eventuella frågor hänvisas till SSDV:s utbildningsansvarig.

Ansökan skickas elektroniskt till SSDV:s kansli Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alla sökande meddelas beslut senast två veckor innan sista datum för early bird-registrering till vårmöte/NCDV.

Reviderad maj 2023

SSDV:s styrelse och utbildningsgrupp

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se