SSDV-logga

Utlysning av SSDV:s ST-pris 2024

För att uppmärksamma ST-läkarnas vetenskapliga arbeten och kvalitetsarbeten utlyser SSDV fyra priser à 7000 kr, två till vetenskapligt arbete samt två till kvalitetsarbete. Priset innefattar även ersättning för kongressavgift (early bird-registrering) till SSDV:s vårmöte i Örebro 2024. Pristagare får presentera sitt arbete vid vårmötet och referat publiceras i medlemstidningen D&V samt på SSDV:s hemsida.

Arbetena bedöms avseende patientnytta, självständigt arbete, originalitet, nytänkande, metod, genomförande och publicerbarhet. Bedömning görs även utefter lokala förutsättningar, även ett arbete på mindre klinik utan uppbackning från etablerat forskarteam kan vinna pris.

ST-läkare och nyblivna specialister som erhållit specialistbevis under 2023 är välkomna att söka SSDV:s ST-pris för vetenskapligt arbete och för kvalitetsarbete som utförts under ST. Arbetet skall vara tänkt att användas eller har bifogats vid specialistansökan. Sökande ska vara medlem i SSDV. Ansökan bör innehålla en kopia av arbetet, en kort sammanfattning av arbetet samt curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter: namn, adress, mailadress, telefonnummer, aktuellt arbetsställe och uppgift om huvudman. Om sökanden är specialist ska kopia på specialistbevis bifogas.

För att kunna bedöma såväl det vetenskapliga arbetet som kvalitetsarbetet ska det tydligt framgå vad ST-läkaren gjort själv och vad medförfattare eller andra personer bidragit med.

Beskriv/ange för vetenskapligt arbete:

 • Huvudansvarig för studien/huvudhandledare
 • Ansvarig för finansiering (anges om relevant)
 • Vem som tagit fram frågeställning/hypotes
 • Vem som gjort den statistiska analysen (om relevant)
 • Ansvarig för tolkning av resultat
 • Vem som planerat den vetenskapliga metoden och genomförande
 • Vem som skrivit det första utkastet för manuskript, vilka/vem som har hjälpt till att bearbeta manus

Beskriv/ange för kvalitetsarbete:

 • Problemformulering
 • Metod/tillvägagångssätt
 • Evaluering
 • Konklusion

Ansökan skickas in elektroniskt till SSDV:s kansli (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2024.

Alla sökande meddelas beslut senast två veckor före sista datum för early bird-registrering till vårmötet.

Maria Haraldsson, utbildningsansvarig SSDV

Regler för ST-priset

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se