SSDV-logga

Redovisning av ST-enkät 2022

Nu finns svaren på ST-enkäten tillgängliga på hemsidan: ST-enkät 2022

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se