SSDV-logga

Välkomstbrev till ST

VÄLKOMMEN TILL DIN ST I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

 Vi i styrelsen och utbildningsgruppen för Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, SSDV, hälsar dig välkommen till specialiseringstjänstgöring (ST) i dermatovenereologi och till framtida yrkesverksamhet som specialistläkare inom vår specialitet.

Att vara dermatovenereolog är fascinerande och intressant. Vi möter människor i alla åldrar. Diagnoserna är många och variationen på sjukdomspanoramat är stort. Praktiska moment, exempelvis kirurgi, varvas med komplicerade utredningsfall och avancerade medicinska behandlingar. Samverkan interdisciplinärt, med olika vårdaktörer och med övriga samhället är viktiga inslag. Vår specialitet utvecklas i takt med de förändringar som sker i omvärlden. Befolkningens åldrande och migration liksom strukturförändringar i samhället och i hälso- och sjukvården leder till nya arbetssätt. Nya medicinska kunskaper ger oss nya möjligheter att ta hand om dermatovenereologiska frågeställningar och diagnoser. Att vara läkare innebär ett oavbrutet lärande och att ständigt vara i utveckling.

ST-tiden är en intensiv period i yrkeslivet och är den tid som mer än någon annan präglas och styrs av kraven på kompetensutveckling. Specialiseringstjänstgöringen har ett tydligt mål - att uppnå specialistkompetens. Vägen dit sker genom lärande; där kurser, handledningstillfällen och självstudier kompletterar det allra viktigaste lärandemomentet som är mötet med våra patienter och samarbetet kring dem.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring regleras i Socialstyrelsens förordningar SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8 med tillhörande målbeskrivningar. SSDV:s rekommendationer och riktlinjer för ST-utbildning i dermatovenereologi finns samlade i två dokument som återfinns på SSDV:s hemsida;

2021 Utbildningsboken med SSDV:s rekommendationer till ST-utbildning

2015 Utbildningsboken med SSDV:s rekommendationer till ST-utbildning

Om du har frågor kan du maila via SSDV:s kansli, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lycka till med din ST i dermatovenereologi!

Maj 2022

Anna Josefsson                                                             Maria Haraldsson
Ordförande SSDV                                                         Utbildningsansvarig SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se