SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket, SveDEN
  • Dokument
  • Genomförda kurser

Genomförda kurser

 

16 maj 1998

Umeå Klinisk forskningsmetodik (inriktning på stickprovshantering) Statistiker Hans Stenlund

29 maj 1999

 
 

Borås

 

Klinisk forskningsmetodik (inriktning på informationshantering)

 

Prof Bengt Järvholm, Bibliotekschef Eva Alopaeus

20 maj 2000

Lund

 

Hälsoekonomi (inriktning på utvärdering av vårdprogram)

Prof Björn Lindgren, Forskarassistent Sören Höjgård

 

19 maj 2001

Stockholm

Kvalitativ forskningsmetodik

Prof Sirkka-Liisa Ekman, Doktorand Britt Ebbeskog

1 juni 2002

Eskilstuna

Klinisk forskningsmetodik (inriktning på kliniska prövningar)

Docent Bengt Furberg

17 maj 2003

Linköping

Från enkät till rapport

Lennarth Nyström, Berndt Stenberg

18 maj 2005

Göteborg

Kritisk granskning av vetenskapliga studier

Eva Alopeus, Eva-Lotte Daxberg, Birgitta Meding, Berndt Stenberg, Åke Svensson

12-14 sept 2007

Hemavan (Wyeth Academy)

Dermato-venereologisk epidemiologi

Berndt Stenberg, Hans Stenlund, Birgitta Meding, Åke Svensson

3-5 sept 2008

Hemavan (Wyeth Academy)

Dermato-venereologisk epidemiologi

Berndt Stenberg, Hans Stenlund, Birgitta Meding, Åke Svensson

7-9 sept 2011 Hemavan

Dermato-venereologisk epidemiologi steg 2

Berndt Stenlund, Hans Stenlund, Birgitta Meding, Åke Svensson

9 maj 2012 Umeå

Hud- och STI-sjukdomarnas epidemiologi

Berndt Stenberg, Åke Svensson, Birgitta Meding, Kristofer Thorslund, Stephan Stenmark

Attachments

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se