SSDV-logga

ST-enkät 2018

Fråga 1: Jag har: 
116/121 (96%) - ST-tjänst
6/121 (5%) – Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
5/121 (4%) – Ja
116/121 (96%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
18/121 (15%) – Ja
103/121 (85%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
53/121 (44%) – Universitetssjukhus
68/121 (56%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
109/121 (90%) – Ja
12/121 (10%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
121/121 (100%) – Ja
0/121 (0%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
23/121 (19%) - 1g/v
30/121 (25%) - varannan v
48/121 (40%) - 1g/mån
20/121 (17%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
100/121 (83%) – Ja
21/121 (17%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande SK-kurser:
37/121 (31%) – Tumör
36/121 (30%) – Bensår
21/121 (17%) – Gränsområdesdermatologi
29/121 (24%) – Dermatopatologi
41/121 (34%) – Yrkesdermatologi
60/121 (50%) – STD
74/121 (61%) – Psoriasis
27/121 (22%) – Annan
37/121 (31%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
85/121 (70%) – Tumör
84/121 (69%) – Bensår
87/121 (72%) – Gränsområdesdermatologi
93/121 (77%) – Dermatopatologi
81/121 (67%) – Yrkesdermatologi
63/121 (52%) – STD
48/121 (40%) – Psoriasis
44/121 (36%) – Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
113/121 (93%) - Du själv
88/121 (73%) – Handledaren
55/121 (45%) – Studierektor
31/121 (26%) – Verksamhetschef
10/121 (8%) – Schemaläggare
4/121 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
92/113 (81%) - Du själv
63/113 (56%) – Handledaren
34/113 (30%) – Studierektor
22/113 (19%) – Verksamhetschef
26/113 (23%) – Schemaläggare
4/113 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
15/121 (12%) – Ja
106/121 (88%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:
84/121 (69%) – Ja
37/121 (31%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
79/121 (65%) – Ja
42/121 (35%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
86/121 (71%) – Ja
35/121 (29%) - Nej

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
97/121 (80%) – Ja
24/121 (20%) - Nej

Fråga 28: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
94/121 (78%) – Ja
27/121 (22%) - Nej

Fråga 30: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
107/121 (88%) – Ja
14/121 (12%) - Nej

Fråga 33: Intresse av specialistexamen?
85/121 (70%) – Ja
36/121 (30%) - Nej

ST-enkät 2017

Fråga 1: Jag har:
91/97 (94%) - ST-tjänst
7/97 (7%) – Vik

Fråga 3: Är du disputerad?
7/97 (7%) - Ja
90/97 (93%) - Nej

Fråga 4: Har du annan specialistutbildning?
11/97 (11%) - Ja
86/97 (89%) - Nej

Fråga 7: Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus
43/97 (44%) - Universitetssjukhus
54/97 (56%) - Region/länssjukhus

Fråga 9: Jag har skriftligt ST-kontrakt: 
78/97 (80%) - Ja
19/97 (20%) - Nej

Fråga 10: Jag har personlig handledare:
97/97 (100%) - Ja
0/97 (0%) - Nej

Fråga 11: Handledarträffar, frekvens:
22/97 (23%) - 1g/v
24/97 (25%) - varannan v
36/97 (37%) - 1g/mån
15/97 (15%) - 1-2g/termin

Fråga 12: Finns tid avsatt för självstudier?
85/97 (88%) - Ja
12/97 (12%) - Nej

Fråga 15: Jag har gått följande SK-kurser:
33/97 (34%) - Tumör
13/97 (13%) - Bensår
30/97 (31%) - Gränsområdesdermatologi
20/97 (21%) - Dermatopatologi
42/97 (43%) - Yrkesdermatologi
34/97 (35%) - STD
56/97 (58%) - Psoriasis
18/97 (19%) - Annan
30/97 (31%) - Ingen kurs

Fråga 16: Jag önskar gå följande kurser:  
63/97 (65%) - Tumör
82/97 (85%) - Bensår
57/97 (59%) - Gränsområdesdermatologi
73/97 (75%) - Dermatopatologi
49/97 (51%) - Yrkesdermatologi
63/97 (65%) - STD
41/97 (42%) - Psoriasis
36/97 (37%) - Annan

Fråga 17: Vem/vilka planerar Din översiktsplan:
86/97 (89%) - Du själv
64/97 (66%) - Handledaren
40/97 (41%) - Studierektor
29/97 (30%) - Verksamhetschef
8/97 (8%) - Schemaläggare
3/97 (3%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 19: Vem/vilka planerar Din periodplan:
77/95 (81%) - Du själv
55/95 (58%) - Handledaren
32/95 (34%) - Studierektor
26/95 (27%) - Verksamhetschef
16/95 (17%) - Schemaläggare
4/95 (4%) - Annan (ange på nästa fråga)

Fråga 21: Jag är forskarregistrerad:
13/97 (13%) - Ja
84/97 (87%) - Nej

Fråga 22: Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

71/97 (73%) - Ja

26/97 (27%) - Nej

Fråga 23: Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:
63/97 (65%) - Ja
34/97 (35%) - Nej

Fråga 24: Finns planerad avsatt tid för projektarbete:
62/97 (64%) - Ja
35/97 (36%) - Nej

Fråga 25: Om ja, på förra frågan, var god specificera hur många veckor (endast siffror):
9.264150943396226 - Average
8 - Maximum
10 - Minimum

Fråga 26: Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 
77/97 (79%) - Ja
20/97 (21%) - Nej

Fråga 27: Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:
73/97 (75%) - Ja
24/97 (25%) - Nej

Fråga 29: Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?
91/97 (94%) - Ja
6/97 (6%) - Nej

Kyriakos Orfanidis 2018

Fotodynamisk terapi på Hudkliniken

Fotodynamisk terapi (PDT) används för behandling av multipla aktiniska keratoser/ field cancerization, skivepitelcarcinom in situ och basalcellscancer, framförallt av superficiell typ. Vi har tidigare kunnat erbjuda behandling av aktiniska keratoser med konventionell PDT med belysning med lampa. Efter utveckling av dagsljus-fotodynamisk terapi (dagsljus-PDT) mot utbredda aktiniska keratoser, insåg vi att patienten skulle kunna komma endast för ett kort behandlingsbesök, vilket sparar resurser, då en sköterska hinner behandla dubbelt så många patienter under samma tid. Denna behandling var redan validerad att vara lika effektiv som konventionell PDT, men smärtfri.

Målet med arbetet var att omorganisera PDT-enheten på Hudkliniken i Östergötland och skaffa:
• Formaliserad vårdprocess
• Smärtfrihet
• Ökad tillgänglighet
• Konstant förbättring av PDT-enheten

För en formaliserad vårdprocess utvecklade vi ett PDT-team på Hudkliniken i Östergötland som bestod av en ST-läkare och två sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping och en specialistläkare och en sjuksköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vi skrev PM om konventionell och dagsljus-PDT, patientinformation, formulerade ett nytt planeringsunderlag som innehåller lathund till prioritering och vi utfärdade ett patientfrågeformulär.

För bevakning av målet smärtfrihet fyllde patienterna i frågeformulär fr.o.m maj t.o.m oktober 2016 och svarade på frågor om upplevda maximal och genomsnittlig smärta under behandlingen (VAS-skala från 0 till 10 med 0 ingen och 10 max smärta). 17% av patienterna som tillfrågades upplevde inte någon smärta i genomsnitt under behandlingstiden med konventionell PDT, medan 62% av patienterna inte upplevde någon smärta under behandling med dagsljus-PDT. Angående den största upplevda smärtan, angav endast 8% av patienterna med konventionell PDT smärtan som ingen eller minimal medan den motsvarande siffran var 54% hos patienterna med dagsljus-PDT.

Förbättringsarbete

För att öka tillgängligheten införde vi dagsljus- PDT på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping i maj 2016 och utökade antalet pass till sjuksköterskor på PDT-enheten i augusti 2016. För att få en konstant förbättring av PDT-enheten deltog hela PDT-teamet i en tvådagars specialiserad PDT-utbildning på Bispebjergs sjukhus, Köpenhamn. 81% av patienterna svarade att behandlingen vid vår PDT-enhet motsvarande deras förväntningar, 100% fick tillräckligt med information om behandlingen, 100% fick ett gott bemötande vid besöket och 92% upplevde dagsljusbehandling som praktiskt genomförbar. Sedan hösten 2016 har vi hållit åtminstone ett PDT-teammöte per termin där vi utvärderar enheten och inför små ändringar varje gång.

För detta projekt tilldelades Hudkliniken priset ”Lite bättre hela tiden” av Region Östergötland år 2016. Sedan dess har vi fortsatt utveckla PDT-enheten med införandet av artificiellt dagsljus- PDT för att kunna erbjuda en smärtfri PDT-behandling, året runt och, för att minska risken av avbokningar som kan förekomma vid vanliga dagsljus-PDT på grund av oväder.

Kyriakos Orfanidis

KyriakosOfanidis

Svenska Kontaktdermatitgruppen, SKDG

Arbetet inom gruppen gäller kontaktdermatiter och andra yrkes- och miljörelaterade hudsjukdomar. Det sker genom forskning och utvecklingsarbete samt genom att gruppen lämnar synpunkter på förslag från myndigheter och andra organisationer.

SKDG är den svenska motsvarigheten till European Environmental and Contact Dermatitis Research Group (EECDRG). Gruppen bildades 1996 och leds av ordförande och sekreterare.

Medlemskap erhålls genom val efter rekommendation från medlemmar i gruppen. Gruppen består av ca 12 medlemmar, förutom emeriti. Två av medlemmarna väljs för två år av Svenska Sälskapet för Arbets- och Miljödermatologi, SSAMD.

Gruppens sammansättning bör svara emot att där finns gedigen kompetens inom kliniskt arbete, allergologi, epidemiologi, kemi och immunologi.

Gruppen ska vara behjälplig vid dermatologiska möten och utbildningar arrangerade av SSAMD eller enskilda kliniker.

SKDG uppdaterar och tillhandahåller på sin hemsida en lista över alla svenska avhandlingar inom områdena kontaktdermatit och kontaktallergi

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se