SSDV-logga

Om Stiftelsen för Internationell Dermatologi och Venereologi

Bakgrund

Stiftelsen grundades 1994 på initiativ av Ann Broberg, Hans Carlberg, Gunnar Nyman och Hans Rorsman. Stiftelsens angelägenheter sköts av dess styrelse. Vårt arbete syftar till att stödja dermatologi och venereologi i östra Europa (huvudsakligen Baltikum och Ukraina) och i utvecklingsländer (för närvarande Afrika).

Vårt arbete

Vi hjälper till genom att:

  • betala resa och uppehälle för utländska kollegor för att möjliggöra auskultationer hos dermatovenereologer i Sverige
  • lämna bidrag till utländska kollegor för deltagande vid konferenser eller kurser, företrädesvis i Sverige eller i övriga Norden
  • betala medlemskap för enskilda i International Society of Dermatology, vilket också ger prenumeration på International Journal of Dermatology
  • lämna bidrag till medicinsk utrustning
  • lämna ekonomiskt stöd till International Foundation for Dermatology (ifd.org/)
  • lämna ekonomiskt stöd till NGO (non-governmental organization) ”Dermatologists for children” i Ukraina

Vår verksamhet stöds genom bidrag från enskilda medlemmar i SSDV och genom bidrag från läkemedelsindustrin.

Lämna gärna ett bidrag, stort eller litet, på bankgiro eller Swish enligt nedan!

Styrelsens sammansättning
Carl-Fredrik Wahlgren (ordförande)
Gunnar Nyman (kassör, sammankallande)
Karl Torell (ordinarie ledamot)
Anahita Attaran (ordinarie ledamot)
Anna Karlsson-Groth (adjungerad ledamot)

Bankgiro 5235-4685

Swish 0767 839481 (Gunnar Nyman)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se