SSDV-logga

Om Stiftelsen för Internationell Dermatologi och Venereologi

Bakgrund

Stiftelsen grundades 1994 på initiativ av Ann Broberg, Hans Carlberg, Gunnar Nyman och Hans Rorsman. Stiftelsens angelägenheter sköts av dess styrelse. Vårt arbete syftar till att stödja dermatologi och venereologi i östra Europa (Baltikum, Ukraina) och i utvecklingsländer (för närvarande Afrika).

Vårt arbete

Vi hjälper till genom att:

  • betala resa och uppehälle för utländska kollegor för att möjliggöra auskultationer hos dermatovenereologer i Sverige
  • lämna bidrag för deltagande vid internationella konferenser
  • betala medlemskap för enskilda i International Society of Dermatology, vilket också ger prenumeration på International Journal of Dermatology
  • lämna bidrag till medicinsk utrustning
  • lämna ekonomiskt stöd till International Foundation for Dermatology (www.ifd.org/)

Vår verksamhet stöds genom bidrag från enskilda medlemmar i SSDV och genom donationer från läkemedelsindustrin.

Lämna gärna ett bidrag, stort eller litet, på bankgiro 5235-4685!

Styrelsens sammansättning

Carl-Fredrik Wahlgren (ordförande)
Gunnar Nyman (kassör, sammankallande)
Karl Torell
Anahita Attaran

Attachments

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se