SSDV-logga

Platser för SSDV:s årsmöten

ÅRSMÖTEN - SSDV

1901-1947

S:t Göran

1948

 

1950

Lund

1951

Örebro

1952

Linköping

1955

Malmö

1957

Uppsala

1962

Göteborg

1963

Malmö

1968-04-20-21

Örebro

1969

 

1970

 

1971

 

1972

 

1973

 

1974

 

1975

Malmö

1976

 

1977

 

1978

 

1979

Borås

1980

 

1981-05-08-09

Kristianstad

1982

Södersjukhuset, Stockholm

1983-05-06-07

Falun

1984-05-18-19

Linköping

1985

Boden

1986-04-18-19

Örebro

1987-05-08-09

Skövde

1988-05-06-07

Helsingborg

1989-05-19-20

Karlstad

1990-05-11-12

Göteborg

1991-04-25-26

Västerås

1992-04-23-25

Malmö

1993

Sundsvall

1994

Karolinska, Stockholm

1995-05-11-13

Jönköping

1996-05-09-11

Uppsala

1997

Gävle

1998-05-14-16

Umeå

1999

Borås

2000-05-18-20

Lund

2001-05-17-19

Huddinge/KS–100 årsjubileum

2002

Eskilstuna

2003

Linköping

2004-05-27-28

Helsingborg

2005-05-19-20

Göteborg

2006

Falun

2007

Örebro

2008

Malmö

2009

Eskilstuna

2010

Södersjukhuset, Stockholm

2011

Växjö–SSDV&PDF

2012

Umeå

2013

Karlstad

2014

Göteborg

2015

Skövde

2016

Uppsala

2017

Jönköping

2018

Linköping

2019

Göteborg (tills. med NDA-kongressen)

2020

Västerås

2021

Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm

2022

Köpenhamn (tills. med NDA-kongressen)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se