SSDV-logga

Nominering till Läkarförbundets hederspriser

Nu är det dags att nominera till Läkarförbundets hederspriser. Dessa priser har inrättats för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder. Sista dagen att nominera är 18 september.

Hederspriserna som går att nominera till:

  • Läkare som leder
  • Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande 
  • Osborne Bartleys stipendium

Mer information om kategorierna samt länk till nomineringssidan: Nominering till Läkarförbundets hederspriser - Sveriges läkarförbund (slf.se)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se