SSDV-logga

Uppdaterade riktlinjer för psoriasis

Uppdaterade riktlinjer för psoriasis finns nu tillgängliga. Se riktlinjer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se