SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Rekommendation gällande tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 under immunosupprimerande behandling av inflammatoriska hudsjukdomar

Rekommendation gällande tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 under immunosupprimerande behandling av inflammatoriska hudsjukdomar

                                                                                                                                  30/9–2021

Sedan 31 augusti har Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderat en tredje dos av SARS-Covid-19 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunosuppressiv behandling  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/

Kunskapsläget är bristfälligt men enligt rekommendation från FHM samt i enighet med rekommendationer från Svensk Reumatologisk Förening https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2021/09/210923-vagledning-for-vardpersonal-och-patienter-covid-1979.pdf  och Svensk Gastroenterologisk Förening https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2021/09/sgf-rad-tredje-dos-vid-ibd-och-leversjukdom.pdf  anser vi att en påfyllnadsdos  vaccin behöver patienter med autoimmuna sjukdomar som är under behandling med:

  • Rituximab - behandling senaste året. Som tidigare gäller att vaccination vid denna behandling tidigast kan ges 4 månader efter behandling och att behandling kan upptas tidigast efter 2 veckor.
  • Pågående behandling med Sendoxan sedan årsskiftet 2020/2021
  • Långvarig behandling, ( > 2 veckor), med steroider motsvarande> 20 mg prednisolon

Gällande patienter med kraftig immunosuppression i kombination med annan komorbiditet och med ökande ålder får man göra individuell bedömning.

Baserat på existerande evidens är det graden av immunosuppression och inte själva sjukdomens svårighetsgrad som troligen påverkar svar på vaccinationen.

Den extra dosen kan ges åtta veckor efter dos 2, eller senare. Intervallet efter dos 2 kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.

SSDV                        NPO                         NAG Psoriasis      Psoriasisintressegrupp

Amra Osmancevic    Lena Lundeberg       Birgitta Stymne      inom SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se