SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Utbildningen är uppbyggd i fyra moduler, där varje modul är tänkt att ta ca: 15 minuter vardera.

Den första modulen tar upp riskfaktorer för de vanliga hudcancerformerna och bygger bland annat på de nationella vårdprogram och riktlinjer som finns. Den andra modulen handlar om de vanligaste maligna och benigna hudtumörerna och basal dermatoskopi av dessa. Här ingår exempel med kliniska och dermatoskopiska bilder i flera bildspel. Modul tre handlar strategier och sätt att tänka som kan vara användbara när man möter patienter med hudtumörer på en vårdcentral. Den fjärde modulen handlar om på det teledermatoskopiska remissen med fokus på hur man tar bilder av god kvalitet.

Utöver att vara en utbildning som man går igenom för att lära sig om hudcancer och teledermatoskopi kan man återkomma till den för att gå igenom bildmaterialet eller för att påminna sig vad som är viktigt vid fotografering.

För remissbedömmande hudläkare kan den också vara något man kan hänvisa till när teledermatoskopi införs eller när man tar emot remisser med bristfällig kvalitet.

Utbildningen finns tillgänglig via Regionala Cancercentrum i samverkans hemsida som också innehåller utförligare information: https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/webbutbildning-i-teledermatoskopi/

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se