SSDV-logga

Uppdatering av målbeskrivningen 2015

SSDV har uppdaterat målbeskrivningen 2015 med ett tillägg avseenderekommendation om antal års tjänstgöring inom dermatologisk och venereologisk enhet för godkännande av specialistbevis. På sid 5 i målbeskrivningen  har följande tillägg gjorts:

"SSDV rekommenderar att ST-läkare för specialistbevis i dermatologi och venereologi ska ha tjänstgjort i minst 4 år på dermatologisk och venereologisk enhet oavsett eventuell tidigare specialistkompetens eller tjänstgöring inom annan specialitet."

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se