SSDV-logga

Euromelanoma-veckan ställs in

Till följd av den situation vi befinner oss i med Covid-19-epidemin har jag, i samråd med SDKO, beslutat att ställa in screening-delen av Euromelanoma-kampanjen.
Detta är i linje med vad regionerna nu rekommenderar för att begränsa smittspridning och spara personella och materiella resurser till det viktiga arbetet med epidemin. Även om vi nu inte kommer gå vidare med hudcancerscreeningen så kommer det informationsmaterial som vi sammanställt ändå användas för att sprida information om hudcancer, om än lite senare än planerat. Det viktigaste nu är dock att vi alla bidrar på det sätt vi kan med att hålla sjukvården flytande under den enorma belastning som nu kommer. 
Med vänliga hälsningar,  Åsa Ingvar

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se